فایل ورد word تحقيق بررسي زمينه مؤثر بر بدخطي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي از منظر معلمان آن مقطع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق بررسي زمينه مؤثر بر بدخطي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي از منظر معلمان آن مقطع دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق بررسي زمينه مؤثر بر بدخطي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي از منظر معلمان آن مقطع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق بررسي زمينه مؤثر بر بدخطي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي از منظر معلمان آن مقطع

• انوشه پور، ابوالفضل، 1365، روش تدریجی فارسی ابتدایی، انتشارات ایران • تیموری، کاوه، 1379، علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی، نشریه پیوند، انتشارات دانشگاه تهران • حاجی آقاجانی، هادی، 1378، آموزش خوشنویسی برای معلم، کتاب درسی مراکز تربیت معلم، انتشارات شابک • دلاور، علی، 1369، روش های آماری، انتشارات شابک • عمید، حسن، 1374، فرهنگ عمید، مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران • معین، محمد، 1374، فرهنگ معین، مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران • هراتی، مهدی، 1367، عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس، نشریه پیوند، انتشارات آموزش و پرورش • یاحقی، محمد جعفر، 1378، تاریخ ادبیات ایران، انتشارات شابک

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق بررسي زمينه مؤثر بر بدخطي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي از منظر معلمان آن مقطع

فصل اول: طرح کلی تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهداف تحقیق اهداف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق فرضیه های تحقیق تعریف عملیاتی واژه های تحقیق فصل دوم: ادبیات تحقیق ادبیات نظری تحقیق – تاریخچه خط – تاریخچه خط در ایران – اهمیت نگارش – مراحل نگارش – عوامل مؤثر در نگارش – انواع بد خطی – اهمیت خوشنویسی در دوره ابتدایی – عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس – علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی – بررسی ریشه بد خطی – تناقص در رسم الخط های موجود پایه اول ابتدایی – بدخطی و خوش خطی در دانش آموزان ادبیات پژوهشی تحقیق فصل سوم: روش تحقیق روش تحقیق جامعه تحقیق روش نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات مراحل جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده های تحقیق (روش های آماری) فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری پیشنهادات فصل ششم: ضمائم تحقیق پرسشنامه فهرست منابع و مأخذ

چکیده

شکل نوشتاری زبان عالیترین و پیچیده ترین شکل ارتباط است. در سلسله مراتب مهارت های زبان، نوشتن، آخرین مرحله ای است که آموخته می شود. آموخته های بنیادی و تجارب مفید مهارت های زبانی در گوش دادن، سخت گفتن و خواندن در واقع پیش نیازی برای نوشتن محسوب می شود

نوشتن عبارت است از «نمایش دادن کلام به وسیله حروف و ترکیبات گوناگون آن» که با استفاده از نشانه ها و آیین نگارش روح و روانی خاص پیدا می کند

بدخطی دانش آموزان متأثر از عوامل زیادی است چرا که هر دانش آموز از خصوصیات و ویژگی های متفاوتی برخوردار است ما در این تحقیق سعی نموده ایم که با استفاده از نظرات و تجربیات معلمان شاغل به کار به عواملی که در بدخطی دانش آموزان تأثیر گذارند بپردازیم

جامعه تحقیق ما 116 نفر از معلمان خانم مقطع ابتدایی شهر اردکان می باشد که از این تعداد 90 نفر به صورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که شامل دوازده سؤال و هر سؤال دارای چهار گزینه خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم است. پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد

واژه های کلیدی: بدخطی، دانش آموزان  ابتدایی،

فصل اول: طرح کلی تحقیق

مقدمه:

«ن و القلم و ما یسطرون»

همه باغستان های با سخاوت، شهادت می دهند که انسان از آن زمان که بر آن شد تا حدیث رمز آمیز دل را به جاودانگی بر جریده عالم بنویسد و با پیچ و تاب ناز، آن را باز تلاوت کند، خط را برگزید

ظهور خط بزرگ ترین اتفاقی است که در سپیده دم تاریخ به دست انسان صورت گرفت، چه اگر خط پدید نمی آمد و نگارش انجام نمی گرفت، میراث علمی پیشینیان حفظ نمی شد، فروغ اندیشه های گذشتگان به آیندگان نمی رسید و قافله تمدن بشری به جانب قله های کمال راه نمی سپرد. حکمت و دانش بشری بسان صیدی است گریزپا که به فرموده رسول اکرم (ص) «اگر با نوشتن به آن بندی استوار زده نشود از خاطر می گریزد»

در آیین اسلام به حسن خط توجه زیادی شده است، چنانچه این معنی از تأویل حدیث شریف نبوی بر می آید که فرمود: «هر کس بسم الله الرحمن الرحیم را به خطی نیکو بنگارد بدون حساب به بهشت می رود». پیامبر اکرم (ص) خود در آموختن خط و کتابت به مسلمانان اهتمام و علاقه بسیاری داشت، چنان چه گفته اند در جنگ بدر آزاد ساختن اسیران دشمن مشروط به آن دانست که آن ها خط و کتابت را به مسلمانان بیاموزند

روایات و احادیث فراوانی در مورد خط خوب وجود دارد. آنچه از تاریخ بر می آید، در ادوار اسلامی به خط توجه زیادی می نموده اند و برای نیل به مقصود عرفانی و رسیدن به مراتب عالی کوشش های بسیاری صورت می دادند

بیان مسئله:

خوشنویسی و زیبانویسی دارای نوعی آمیختگی با حیات فردی و اجتماعی هر انسان است این امر در جامعه ما که دارای سنت دیرپای فرهنگی در زمینه هنر خط می باشد، دارای ارزش و اعتبار مضاعف است

رشد و شکوفایی هر جامعه ای بستگی به وجود ارتباط مناسب و قابل درک بین افراد می باشد. ارتباط بین افراد نیز از چهار طریق: گفتن، شنیدن، نوشتن و خواندن صورت می گیرد. دانش آموزان بیشترین مشکلی را در این چهار زمینه دارند در مورد نوشتن است. این مشکل هم در انشاء کلمات وجود دارد و هم در املاء کلمات

بنابراین با توجه به این مسئله مهم در این تحقیق سعی شده است به بررسی علل بد خطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان پرداخته شود تا با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته می شود راهکارهایی برای این مسئله یافت شود

لینک کمکی