فایل ورد word مقاله بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

قران الکریم

امامی،سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم،

بطحایی،مهدی، تثبیت خانواده(رساله دکتری)، تهران، دانشگاه تهران،

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،

همو، محشا از قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،

شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول،

شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول،

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول،

همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم،

همو، حقوق خانواده، تهران، شرکت بهنشر، چاپ سوم،

همو، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم،

مدیرنیا، جواد، حضانت کودک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،

معلوف،لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم،

معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،

موسوی، احمد، “حضانت کودک”، مجله کانون هدایت، انجمن ملی حمایت کودکان،

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی،1418 ه

کتاب حقوق زنان برابری یا نابرابری، ناشر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا هها

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

–  Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed. Paris,

–  Martyet, Reynaud, Droit Civil, T.I. 2 Volume, Les Persones, 2ed. PARIS,

–  Mazeaud, Henri, Leon et Jean, LEcons de Droit civil. T, T. 2 volume, famike et incapacites, 4ed

–  Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Driot civil franc, ais, 2 ed.T.T. parsavatier,

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

چکیده فصل اول: کلیات حضانت در لغت و اصطلاح معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او تعریف علمانی حقوق و فقه امامیه از حضانت حضانت حق است یا تکلیف والدین؟ حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت اعراض از حق حضانت حق تقدم پدر و مادر در حضانت حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها موانع یا موارد سقوط حق حضانت

فصل دوم: حضانت فرزند حضانت فرزند سن حضانت سقوط حضانت شرایط حضانت در قانون مدنی ضمانت اجرایی قانون حضانت حضانت فرزند، به عهده پدر یا مادر ؟ بررسی حضانت فرزند توسط مادر حق حضانت برای مادر سن و شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق سقوط حضانت شرایط حضانت در قانون مدنی ضمانت اجرایی قانون حضانت درباره شرایط حضانت فرزند چه می دانید؟ مفهوم حضانت شرایط تغییر حضانت حضانت فرزندان صغیر که پدرشان فوت کرده نگهداری و تربیت اطفال آشنایی با مسائل حقوقی بررسی قانون حضانت فرزند حضانت طفل با کیست؟ مصادیق تغییر حضانت موارد سقوط حق حضانت هزینه متعارف حضانت چگونه تعیین می شود؟ دادگاه صالح و ترتیب رسیدگی ضمانت اجرای تخطی از امر حضانت آیا شیر دادن از لوازم نگهداری است؟ ضمانت اجرای ممانعت از حکم دادگاه فصل سوم: حقوق اسلامی حضانت (گروهی از دانشجویان ادبیات عرب) تعریف حضانت آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است؟ ضمانت اجرای حق تکلیف نگاهداری تفضیل آراء روایات خلاصه کلام موارد سقوط حق حضانت فصل چهارم: پیشنهادات و نتیجه گیری پیشنهادات اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال و نتیجه گیری منابع و ماَخذ

چکیده

طلاق آثار مختلفی بر مرد، زن و فرزندان دارد. از این دیدگاه است که حضانت هم حق و هم تکلیف است و منظور، حمایت و نگهداری مادی و روحی فرزندان است. زیرا پس از طلاق،با توجه کردن به نیازها و مقتضیات فرزندان، می توان بسیاری از بزهکاری های اجتماعی را پیشگیری نمود. فرزندان می بینند و یاد می گیرند. بنابراین عملکرد پدر و مادر در خانواده باید در یک راستا باشد. اولین محیطی که نوزاد در آن قرار می گیرد محیط خانواده است و باید امنیت روحی و روانی وی از سوی والدین تأمین شود. پدران تأمین کننده روحی و روانی فرزندان هستند. سعدی می گوید: “من آن روز سر تاج بر داشتم که سر در کنار پدر داشتم.”

مادر نیز همین نقش را دارد و اهمیتی که مادر دارد به دلیل تربیت فرزندان است. اینکه می گویند بهشت زیر پای مادران است به دلیل  تربیت فرزندان است

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او نیز در بر می گیرد. ظاهراٌ حضانت برای مادر حق  و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظارت مخالف مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی وشرایط اخلاقی لازم را دارا نباشند، این حق از انها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بعضی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارا ئه نماید

واژگان کلیدی: حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت، خانواده

فصل اول: کلیات

حضانت در لغت و اصطلاح

حضانت کلمه ای عربی ود لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی،1368،ج1،ش1720)

معانی دیگر همچون«زیر بال گرفتن، در بر گرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است (معین،1371،ج1،ص1360)

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه یا فاصبه دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازو و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص139)

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده کلمه «حضانت» تعریف نشده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت از خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال . . .» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است

معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و 387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957,g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست. با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم زوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصطلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی

لینک کمکی