فایل ورد word مقاله بررسي نگرش فرهنگيان نسبت به عوامل موثر بر رعايت حجاب توسط معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي نگرش فرهنگيان نسبت به عوامل موثر بر رعايت حجاب توسط معلمان دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي نگرش فرهنگيان نسبت به عوامل موثر بر رعايت حجاب توسط معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي نگرش فرهنگيان نسبت به عوامل موثر بر رعايت حجاب توسط معلمان

1- قرآن کریم

1- مجموعه آثار،  آیت الله شهید مرتضى مطهرى، جلد

3- مجله شمیم یاس/ شماره

4- عفت و اعمال منافی عفت در روایات معصومه , دکتر سلمانپور

5-روش تحقیق در علوم اجتماعی , سارو خانی

6- جامعه شناسی گیدنز

7- زن از دیدگاه امام خمینی

8- فرنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی , حداد عادل

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله بررسي نگرش فرهنگيان نسبت به عوامل موثر بر رعايت حجاب توسط معلمان

فصل اول 1-1- مقدمه 2-1-1- بیان مسئله 3-1- 1- اهمیت موضوع اهداف تحقیق الف : هدف کلی ب : هدف جزئی فصل دوم مروری بر تحقیقات پیشین پیشینه داخلی فصل سوم 1-3- مروری بر نظریات 1-1-3- نظریه فمنیستی دردوان معاصر 2-1-3- ویل دورانت 3-1-3- دیدگاه جامعه شناسی درباره حیای زن 4-1-3- لمبروز 5-1-3-مطهری 6-1-3- وست کوت فلسفه وحکمت وجوب پوشش و حجاب برای زنان 7-1-3- کتاب چهره عریان زن عرب می نویسد 8-1-3- دیدگاه زیست شناسی وروان شناسی درباره حیای زن 9-1-3- دیدگاه اسلام درباره حیای زن 10-1-3- امام خمینی (ره) فرازهایی از سخنان امام خمینی (ره ) پیرامون پوشش وحجاب 11-1-3- نظریه فمنیستی 12-1-3- نظریه جامعه پذیری 2-3- چارچوب نظری فصل چهارم روش شناسی تحقیق 1-4- روش تحقیق 2-4- تکنیک های تحقیق 3-4- جامعه آماری 4-4- روش نمونه گیری 5-4- حجم نمونه 6-4- تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها 1-6-4- متغییر مستقل 2-6-4- عوامل خانوادگی 3-6-4- عوامل اجتماعی 7-6-4- سن 8-6-4- محل سکونت 10-6-4- سطح تحصیلات 11-6-4- اعتقادات وباورهای مذهبی 12-6-4- تاثیر پذیری از وسایل ارتباط جمعی 13-6-4- آداب ورسوم اجتماعی 14-6-4- حجاب 15-6- 4- پایایی: (Riabiliy) فصل پنجم تجزیه و تحلیل داده ها 1-5: آمار توصیفی 1-1-5: بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان 2-1-5: بررسی وضعیت سنی پاسخگویان 2-5: آمار استنباطی 1-2-5: بررسی فرضیه اول پژوهش 2-2-5: بررسی فرضیه دوم پژوهش 3-2-5: بررسی فرضیه سوم پژوهش 4-2-5: بررسی فرضیه چهارم پژوهش 5-2-5: بررسی فرضیه پنجم پژوهش 6-2-5: بررسی فرضیه ششم پژوهش 7-2-5: بررسی فرضیه هفتم پژوهش 8-2-5: بررسی فرضیه هشتم پژوهش 9-2-5: بررسی فرضیه نهم پژوهش 10-2-5: بررسی فرضیه دهم پژوهش 11-2-5: بررسی فرضیه یازدهم پژوهش 12-2-5: بررسی فرضیه دوازدهم پژوهش 13-2-5: بررسی فرضیه سیزدهم پژوهش 14-2-5: بررسی فرضیه چهاردهم پژوهش 15-2-5: بررسی فرضیه پانزدهم پژوهش 16-2-5: بررسی فرضیه شانزدهم پژوهش 17-2-5: بررسی فرضیه هفدهم پژوهش 18-2-5: بررسی فرضیه هفدهم پژوهش 19-2-5: بررسی فرضیه نوزدهم پژوهش فصل ششم 1-6: بحث و نتیجه گیری منابع پرسشنامه

چکیده

مقوله پوشش واستتار بدن به عنوان جزء جدایی ناپذیر حیات انسانی ومصداق اصلی حجاب ، امری کاملا مشهود وبی نیاز از تعدیل است

پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم قلمداد می شود که مصونیت اخلاقی ، خانوادگی وپیوند عمیق میان حجاب ظاهری و باز داری باطنی واز هم مهم تر امنیت اجتماعی را فراهم می سازد وپیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان است ، چرا که پوشش ولباس هر بشری ، پرچم کشور است

اساسا حیا وعفت جزء ساختار وجودی زن وقسمتی از هویت اوست ، می توان گفت : « زن حیا وعفت است » . وقتی زن دچار مسخ هویت شد واز خصلت زن بودن فاصله گرفت میل به مردها یا مرد نبودن پیدا می کند وهیچ نوع تفاوتی بین دو جنس مرد وزن نمی کند ، دراین وضعیت هرزگی وبی عفتی به عنوان شاخصه مسخ هویت زنانگی ظهور و بروز می کند ، بی عفتی موجب نا امنی روانی جامعه وتهدید نهاد خانواده می شود ؛ ضرر و مفاسد علنی وآشکار شدن اعمال منافی عفت وشیوع آن برای فرد وجامعه بسیار بیشتر و خطرناکتر از فردی ومخفی شدن آن است

تحقیق حاضر «بررسی تاثیر حجاب بانوان بر سلامت اجتماعی جامعه » است . دراین پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است . حجم نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش 70نفر بوده که همگی معلمان ابتدایی می باشند

در مجموع بر اساس تحقیق انجام شده عوامل زیر تأثیر فراوانی بر رعایت حجاب معلمان دارد

استفاده از آیات و روایات در محیط آموزشگاه

برگزاری مراسم مذهبی و جلسات اخلاقی در مدارس

زندگی در محیط های پایین شهر به ویژه محیط های با بافت روستایی

اعتقادات مذهبی خانواده

پوشش مناسب و مذهبی افراد خانواده

در مجموع نیز عوامل ذیل بر بدحجابی موثرند

زندگی در محیط های مرفه شهری

مشاهده برخی فیلم های غیر ارزشی تلویزیونی

استفاده بی قید و شرط از ماهواره

واژه های کلیدی: حجاب، پوشش، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی، محل سکونت، وباورهای مذهبی

فصل اول

1-1- مقدمه

زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نقش بسیار مهمی درایجاد وگسترش عفت وپاکدامنی و اخلاق در بین  جوامع بشری دارد .عفت وحیای زن که یکی از مهمترین عوامل حفظ وبقای عفت عمومی است . نه تنها در تمام ادیان ومذاهب الهی مورد تاکید قرار گرفته ، بلکه عقول وافکار بشری نیز ان را مورد تائید قرار داده اند

پوشش وحیا دو مقوله جدایی ناپذیرند . زیرا تا جلوه ای از حیا درزنی وجود نداشته باشد ، پوشش را هم به طور کامل رعایت نخواهد کرد . زنان با حیا  کسانی هستند که با پوشش کامل از نمایش دا دن موی سر وزینت های خود شرم دارند

پوشش وعفاف از آن جهت که یک امر فطری است وبرای حیات اجتماعی انسان ضرورت دارد ، در ادیان ومذاهب الهی دارای جایگاه خاصی است ، تمام ادیان آسمانی ،  حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده اند وجامعه ودستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت  انسانی تشریع شده است . براساس اصل لزوم هماهنگی و تناسب آفرینش و قانونگذاری ، خداوند لباس وپوشاک را درلابلای نعمت های بیکرانش به بشر ارزانی داشت واشتیاق درونی زنان به « حجاب » را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهر هستی « زن » درصدف پوشش صیانت گردد و جامعه از فرو افتادن در گرداب فساد وتباهی نجات یابد و بدوت تردید جهان بینی و انسان شناسی هر فرهنگ ومکتب ، نقش اساسی ومهمی درانتخاب نوع وکیفیت پوشش دارد

از آن جا که پایه واساس صفات عالی و رفتار انسان ، تنها ایمان دینی وتوحیدی است ، تاثیر بی بند وباری های اجتماعی همانند خودنمایی وبد حجابی زنان جامعه که بسیاری از آنها در  حقیقت بی حجابی است ، درتضعیف و سقوط عفت واخلاق نیکو امری بدیهی وروشن است ، چرا که چشم وگوش وسایر اعضا پل ارتباطی روح ما با جهان بیرون از ماست واین یک واقعیت است که : « هرچه دیده بیند دل کند یاد » . به همین دلیل وقتی در جامعه امور مربوط به عفاف وحیا رعایت نشود وفضای معنوی جای خود را به فضای خودنمایی وشعله ور ساختن غرایز شهوانی بدهد وبذر شهوت را در دل های جوانان ونوجوانان برویاند ، فکر افراد جامه به ویژه جوانان بدون همسر ، از امور حیاتی وارزشی به سمت شهوات کشیده می شود واز خدای خود که همواره حاضر وناظر بر اعمال نیک وبد است ، غافل می مانند وزندگی موقت دنیا را برزندگانی حقیقی که آخرت است مقدم می دارند وبه وادی وحشتناک روابط غیر انسانی وغیر اخلاقی وشهوات نامشروع کشیده می شوند

بدین طریق یگانه اساس و مبنای فضایل انسانی – ایمان به خدا و قیامت – به دست فراموشی سپرده می شود ودرنتیجه خطرات بزرگی فرد وجامعه را تهدید خواهد کرد : صفات پسندیده جای خود را به صفات رذیله وناپسند می دهد با اعمال و رفتار ناشایست همانند ظلم ، جنایت ، خیانت ، خشونت ، فساد ، بزهکاری ، نامنی و آدم ربایی ، به ویژه ربودن دختران در جامعه افزایش می یابد ،  استعداد اخلاقی وفضیلت خواهی فرزندان شکوفا نگشته وچه بسا از بین می رود و رفتارهای ناسازگارانه وبزهکارانه در آنان ایجاد می شود

بنابراین ، حجاب به معنای پوشش اسلامی بانوان ، دارای دو بعد ایجابی وسلبی است ، بعد ایجابی آن ، وجوب پوشش بدن وبعد سلبی آن ، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است ؛ واین دو بعد باید درکنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود ؛ گاهی ممکن است بعد اول باشد ، ولی بعد دوم نباشد ، دراین صورت نمی توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است .( مسئله حجاب , مطهری )

لینک کمکی