فایل ورد word مقاله بررسي وضعيت حقوقي اطفال شبيه سازي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي وضعيت حقوقي اطفال شبيه سازي شده دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي وضعيت حقوقي اطفال شبيه سازي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي وضعيت حقوقي اطفال شبيه سازي شده

الف: کتب

ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، 1369

الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی، 1380

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی ، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، جلد دوم، چاپ هفتم، 1371

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ،جلد پنجم، چاپ پنجم، 1370

بهاروند، حسین، راهنمای درمان ناباروی برای زوجهای نابارور، موسسه فرهنگی تیمورزاده، چاپ اول، 1378

تافلر، الوین، شوک آینده ، ترجمه حشمت الله کامرانی، نشر سیمرغ، 1376، چاپ سوم

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1368، چاپ چهارم

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)، تهران ، انتشارات گنج، چاپ سوم، 1378

جعفری، محمدتقی، طرح ژنوم انسانی، تهران ، انتشارات یاران علوی 1381

حائری شاهباغ، سیدعلی ، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، جلد دوم، چاپ اول،

خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد جهارم، 1366

سالاری، حسن، شبیه سازی انسان، تهران ، نشر حکیمان ، 1381، چاپ اول

سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، جلد اول

شهیدی، مهدی، مقالات حقوقی ، تهران، نشر حقوقدان با همکاری عصر حقوق ، چاپ دوم، 1378

ضارمی، ابوطالب، شبیه سازی (کلونینگ)، تهران،نشر خلوص، 1382، چاپ اول

صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله ، حقوق خانواده، تهران، چاپ اول، جلد دوم، 1374

صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر گستر ، چاپ اول ، 1376

طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان ، تهران، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی با همکاری موسسه امیرکبیر، جلد پانزدهم، 1363

عبادی، شیرین، حقوق تطبیقی کودک، تهران، انتشارات کانون ، چاپ اول،

عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی ، تهران، نشر وعظ و تبلیغ اسلامی رابطه به دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1339

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، 1375

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی) ، همان، 1378

کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین حقوق مدنی، همان، جلد اول، چاپ هفتم، 1378

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، همان، جلد اول، چاپ چهارم، 1376

کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، همان، جلد دوم، چاپ چهارم

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علوم حقوق، انتشارات مدرس، چاپ بیست و چهارم ، 1379

ب: مقالات

آصفی، محمدرضا، استنساخ یا شبیه سازی، روزنامه اطلاعات 3/8/

پی، روبرت و جوزی، بیکی، مترجم ، الهام تمیر the first human cloned embory مجله درد، سال دوم ، تیر1381

حاجیان ، زهرا، شبیه سازی انسان، روزنامه خراسان، تاریخ 18/9/1380

دنیر، موسی، شبیه سازی از دیدگاه فقه، مجله دانش پژوهان وابسته به دانشگاه مفید، 1382

ماگری، سونیا، مترجم رسول امیری recerchon human emberys stem cells aks cloning

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله بررسي وضعيت حقوقي اطفال شبيه سازي شده

مقدمه فصل اول شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک و کلیات شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک شبیه سازی چیست؟ گفتار اول : تعاریف و اصطلاحات گفتار دوم : تولید مثل بند اول : تولید مثل انسان بند دوم : مراحل شبیه سازی مبحث دوم : تاریخچه وبازتاب جهانی مبحث اول : بازتاب جهانی شبیه سازی گفتار اول : عکس العملها و مجامع بین المللی گفتار دوم : سوابق قانونگذاری بند اول : در سطح ملی بند دوم : در سطح بین المللی ماده 11 قطعنامه پیوست این اعلامیه گفتار سوم : مقایسه شبیه سازی با اهدای چنین شبیه سازی از نگاه حقوق فصل دوم احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده مبحث اول نسب گفتار اول : تعریف نسب گفتار دوم : ماهیت حقوقی نسب گفتار سوم : نسب طفل شبیه سازی شده بند اول : فرزند متولد از نزدیکی به شبهه بند دوم : قرابت رضای مبحث دوم : حضانت گفتار اول : نظرات مختلف راجع به حضانت بند اول : تجزیه و تحلیل حضانت بر اساس نظر گروههای دوم و سوم بند دوم : تجزیه و تحلیل حضانت بر اساس نظر گروه اول مبحث سوم : محرمیت گفتار اول : قرابت نسبی گفتار دوم : قرابت سببی (بالمعاهده) مبحث چهارم : تابعیت گفتار اول : کلیات تابعیت افراد بر دو نوع است گفتار دوم : تابعیت بر اساس قانون ایران بند اول : با فرض مشروعیت نسب حالت اول : طفل دارای پدر باشد حالت دوم : طفل دارای مادر باشد بند دوم : با فرض رضاعی بودن قرابت مبحث پنجم : نام خانوادگی و اسناد سجلی گفتار اول : نام خانوادگی حالت اول : مشروع تلقی کردن نسب حالت دوم : مشروع نبودن نسب گفتار دوم : اسناد سجلی فصل سوم احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده مباحث اهلیت و ارث مبحث ششم گفتار اول : اهلیت تمتع گفتار دوم: اهلیت استیفا بند اول : صغار بند دوم: اشخاص غیر رسید بند سوم: مجانین مبحث هفتم: ارث نتیجه گیری فهرست منابع

چکیده

بی گمان در آینده جوامع بشری میزبان نسل جدیدی از انسان‌ها خواهند بود. که نه از طریق تولید مثل جنسی بلکه از طریق شبیه سازی به وجود خواهند آمد صرف نظر از اینکه اینگونه تولید مثل مشروع شناخته شود یا خیر، لزوم بحث پیرامون احکام حقوقی این افراد غیر قابل انکار است، در این مقاله سعی شده است وضعیت حقوقی افراد شبیه سازی شده از لحاظ نسب، حضانت محرمیت، تابعیت، نام خانوادگی و اسناد سجلی، اهلیت و ارث با توجه به قوانین ایران مورد بررسی قرار گیرد

تولید مثل انسان از طریق شبیه سازی خلق انسان و دخالت در کار خدائی نیست. در واقع انسان یکی از اسرار نظام آفرینش را کشف نموده که از نظام علت و معلولی تبعیت می کند. انسان با  استفاده از مکانیسم شبیه سازی علت را ایجاد می کند ولی تحقق آن نتیجه که تشکیل جنین و دمیده شدن روح در کالبد اوست معلولی است که به پیروی از نظام علت و معلولی که خداوندترتیب داده است به وجود می آید . همان گونه که در تولید مثل طبیعی پدر ومادر خالق تلقی نمی شوند، در این مورد هم در شبیه سازی هم انسان پارا فراتر از حد خود ننهاده است و فقط مقدمات تولد انسان را فراهم نموده است

علیرغم اینکه اکثر فقها وجود نکاح وانجام نزدیکی بین زوجین را برای مشروعیت نسب لازم دانسته اند، بعضی از فقها تولید مثل از طریق شبیه سازی را مشروع تلقی کرده اند. لذا بر اساس این عقیده نسب اطفال شبیه سازی شده مشروع تلقی می شود. موضوع مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که اطفال شبیه سازی شده تک والدی هستند عده دیگری از فقها اطفال شبیه سازی شده را مانندفرزندان رضاعی، به شبه و نامشروع تلقی کرده اند

در بحث مربوط به حضانت کودکان شبیه سازی شده صرف نظر از اینکه مشروع هستند یا خیر، با استفاده از وحدت ملاک رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 3/4/1376-617 هیئت عمومی دیوان که در خصوص تکلیف پدر عرفی (زانی) به انجام فعالیت نسبت به فرزند مشروع صادر گردیده ، به نظر می رسد، پدر یا مادر عرفی (در مورد که شبیه سازی مشروع تلقی نشود) عهده دار حضانت طفل شبیه سازی شده خواهد بود. اگر شبیه سازی را مشروع تلقی کنیم به نحو اولی حضانت او به عهده پدر یا مادر است در هر صورت چه اطفال شبیه سازی شده را مشروع تلقی کنیم چه نامشروع چه به شبه یا رضاهای با پدر و مادر و دیگر منسوبین آنها (در محدوده ماده 1045 قانون مدنی) محرم بوده و نمی توانند با آنها ازدواج کنند

محرمیت، صرف نظر از این که شبیه سازی مشروع است یا خیر، طفل شبیه سازی شده با پدر یا مادر (کسی که از سلول او گرفته شده) محرم است و این محرمیت مانع نکاح است

تابعیت، در این مورد دو فرض را پیش بینی کردیم و آن این بود که الف: با فرض مشروعیت نسب طفل شبیه سازی شده: در این حالت در صورتی که پدر (کسی که از سلول غیر جنسی او بوجود آمده است) دارای تابعیت ایرانی باشد و یا پدر یا مادر او در داخل ایران متولد شده باشند آن طفل ایرانی محسوب می شود

ب: با فرض رضاعی یا غیر مشروع بودن نسب: در این حالت با توجه به وحدت ملاک ، نامشروع بودن ووجود ارتباط عرفی بین طفل شبیه سازی شده و پدر عرفی (مانند اطفال متولد از زنا) این اطفال به استناد رای وحدت رویه و دیوان عالی کشور ایرانی تلقی می شوند

نام خانوادگی، در این مورد هم مانند تابعیت در صورت یکه نسب طفل با پدرش مشروع ندانیم باز هم از رأی وحدت رویه استفاده کرده و نام خانوادگی پدر عرفی را بر او می گذاریم

در مورد سنه سجلی هم وضعیتی مانند تابعیت و نام خانوادگی دارد.در صورتی که نسب طفل شبیه سازی شده را مشروع بدانیم، صدور سند سجلی طفل شبیه سازی شده هیچ تفاوتی با اشخاصی که از طریق طبیعی به دنیا آمده اند ندارد و در صورت عدم مشروعیت شبیه سازی باز هم به  استناد همان رای وحدت رویه اداره ثبت احوال مکلف است سند سجلی به نام او صادر نماید

اهلیت، اطفال شبیه سازی شده در مورد اهلیت هیچ تفاوتی با سایر اشخاص ندارند

ارث، در صورتی که نسب اطفال شبیه سازی شده را مشروع تلقی کنیم در ارث با پدر و یا مادر عرفی و دیگر منسوبین مانند ساسیر افراد هستند و در صورتی که به عدم مشروعیت شبیه سازی اعتقاد داشته باشیم طفل از پدر و یا مادر و دیگر اقوام آنها ارث نمی برد با این وجود در صورت ازدواج با همسر و فرزندان شهرهای خود ارتباط توارث خواهد داشت

واژه های کلیدی: افراد شبیه سازی شده ، نسب، حضانت ،محرمیت، تابعیت، نام خانوادگی و اسناد سجلی، اهلیت و ارث

مقدمه

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کره ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است

تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت

و متعاقباً شرکت کلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام «حوا» بدنیا آمده است

این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیک شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت

لذا ابتدا به صورت مختصر مکانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان کرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی می‌پردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیک بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت کوتاهی که موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. شبیه سازی تاکنون به صورت جدی در هیچ کدام از دانشگاه‌های کشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علیرغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شرم تا کار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم

فصل اول

شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک و کلیات

شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک

شبیه سازی چیست؟

همه ما کم و بیش مطالبی در خصوص شبیه سازی شنیده‌ایم، ولی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی نیاز داریم مراحل آن را نیز بشناسیم و طریقه تولید مثل را نیز مطلع باشیم در این مبحث سعی شده در دو گفتار این موضوع و مراحل آن را بیان کرده قادر مباحث بعدی با شناخت بهتر و دیدی بازتر به بررسی مسائل بپردازیم

لینک کمکی