فایل ورد word مقاله مقايسه ميزان منبع کنترل دروني و بيروني دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مقايسه ميزان منبع کنترل دروني و بيروني دانش آموزان دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مقايسه ميزان منبع کنترل دروني و بيروني دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله مقايسه ميزان منبع کنترل دروني و بيروني دانش آموزان

جزوه ی پژوهش و تحقیق سرکار خانم دکتر فریبرزی

CD آموزشی و تحقیق سرکار خانم دکتر فریبرزی

کتب، جزوات، نشریه ها و سایتهای مختلف پژوهشی

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله مقايسه ميزان منبع کنترل دروني و بيروني دانش آموزان

چکیـده مقـدمه بیان مسئله اهمیت مسئله ضرورت و اهمیت موضوع هـدف از انجام این تحقیق فرضیـه ها تعاریف مفهومی و عملیاتی مفهومی مقدمه و پیشینه ی تحقیق نظریه شخصیت در دیدگاه راتر انسان از دیدگاه راتر روش تحقیق روش تحقیق به صورت آزمایشی (شبه آزمایشی )و در دو دبیرستان جامعـه آماری ابزار پژوهش روش اجرا روش تجـزیه و تحلیل بحث و نتیجـه گیـری محـدودیت ها و موانـع تحقیـق پیشنهادات منابع

چکیـده

هدف از تحقیق بررسی و مقایسه میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان چناران با اجرای آزمون و تست راتر می باشد.که چون آمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال روان شناختی، توانایی کنترل رفتارهای خود در محیط های سازمان یافته ای چون مدرسه را ندارند و این اختلال روز به روز افزایش یافته و به دلایل عدیده ای باعث کاهش فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس می شود، لذا از اهمیت ویژه ای جهت بررسی و اقدام، برخوردار است. آزمون یا تست استاندارد راتر در حال حاضر جزء آزمون هایی است که غیر از متخصصین علم روانشناسی و کارشناسان این امر کمتر با آن آشنایی دارند به همین خاطر در مراحل مختلف تحقیق می بایستی نسبت به کاربرد آن در حوزه ی تعلیم و تربیت برای افراد متعددی توضیح داده و آنها را توجیه نمود. لذا در این خصوص نیاز به آگاه سازی مجموعه ی عواملی که در جریان اجرا با آنها سروکار داریم می باشد. از مهمترین عوامل مؤثر در یادگیری، اختلالات ناشناخته ای است که در دانش آموزان مشاهده می شود و تأثیر زیادی در افت آموزشی و تحصیلی آنها دارد

واژه های کلیدی: منبع کنترل، منبع کنترل بیرونی، منبع کنترل درونی،

مقـدمه

موضوع تحقیق: بررسی و مقایسه میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان چناران با اجرای آزمون و تست راتر می باشد

این موضوع به لحاظ این که تاکنون در مراکز آموزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته دارای ویژگی های خاصی می باشد که یکی از این ویژگی ها در مدارس، جالب بودن نتیجه اجرای تست راتر برای دست اندرکاران آموزشی می باشد که در فرایند تعلیم و تربیت خیلی مؤثر می باشد و لازم است آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر در جهت بسط و گسترش و کمک به مراکز تحقیقاتی همت بیشتری از خود نشان داده و در جهت شفاف نمودن توانمندی های بالقوه معلمان و دانش آموزان قدم های بلندتری بردارد

بی شک در دنیای کنونی با فراهم بودن امکانات سمعی و بصری، محققین و پژوهشگران و حتی اولیاء دانش آموزان درخواهند یافت که چه تفاوت فاحشی بین آموزش و پرورش کشور ما و کشورهای پیشرفته وجود دارد. و لازم است مسئولین آموزش و پرورش از روزمرّگی درآمده و افقهای دورتری را رصد نموده و زمینه ی ایجاد انگیزش در معلمان جهت ورود به دنیای جدید تعلیم و تربیت فراهم نمایند

بیان مسئله

از آن جائی که عوامل مختلفی در جریان یادگیری دخیل می باشند لازم است در حوزه ی آموزش و پرورش در جهت شناسایی آنها توسط اساتید فن اقدام و نسبت به رفع یا کاهش عوارض آن تلاش نمود

آزمون یا تست استاندارد راتر در حال حاضر جزء آزمون هایی است که غیر از متخصصین علم روانشناسی و کارشناسان این امر کمتر با آن آشنایی دارند به همین خاطر در مراحل مختلف تحقیق می بایستی نسبت به کاربرد آن در حوزه ی تعلیم و تربیت برای افراد متعددی توضیح داده و آنها را توجیه نمود. لذا در این خصوص نیاز به آگاه سازی مجموعه ی عواملی که در جریان اجرا با آنها سروکار داریم می باشد. از مهمترین عوامل مؤثر در یادگیری، اختلالات ناشناخته ای است که در دانش آموزان مشاهده می شود و تأثیر زیادی در افت آموزشی و تحصیلی آنها دارد

لینک کمکی