فایل ورد word مقاله بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و باليني بيماران مبتلا به کانسر معده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و باليني بيماران مبتلا به کانسر معده دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و باليني بيماران مبتلا به کانسر معده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word مقاله بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و باليني بيماران مبتلا به کانسر معده

articles:

  1-Bani–Hani KE,Yaghan RJ,Heis HA,Shatnawi NJ,Matalka II,Bani  –  Hani AM,Gharaibeh KA. Gastric malignancies in Northern Jordan with special emphasis on descriptive epidemiology  WJG 2004; 10(15) : 2174-

2-Ramos–De la Medina A,Salgado–Nesme N,Torres–Villalobos G,Medina–Franco H.Clinicopathologic characteristics of gastric cancer in a young  patient population.             J Gastrointest Surg 2004 ;8 (3) : 240 -

3-Siriwardana HD,Pathirana A.Adenocarcinoma of the stomach in a tertiary care hospital in Sri Lanka.Ceylon Med J 2007 ; 52 (2) : 53 – 5

4-Popiela T,Kulig J,Kolodziejczyk P,Sierzega M,Changing patterns of gastric carcinoma over the past two decades in a single institution: clinicopathological   findings in 1557 patients. Scand  J Gastroenterol 2002; 37 (5):561 –  7

5-Li Q,Hao X,Zhang D.Gastric cancer in the young . Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1999;21(3):224 -

6-Sadighi S,Raafat J, Mohagheghi M, Meemary F.Gastric carcinoma: 5 year experience of a single institute. Asian Pac J Cancer Prev 2005 ; 6(2): 195–6

7-Eskandar H, Hossein SS, Rahim M, Jalal H, Mehrdad A, Rajabi T,Clinical  profile of gastric cancer in Khuzestan, southwest of Iran, WJG 2006 ; 12(30):4832-

Textbooks:

1-Ovalle WK , Nahirney PC, Netter FH: Netter’s essential histology, 1st ed. Philadelphia , Saunders,

2-Guyton AC, Hall JE: Textbook of medical physiology, 11th ed. Philadelphia, Saunders,

3-Moore KL ,Dally AF, Agur AMR, Moore ME: Clinically oriented anatomy, 5th ed. Baltimore, Lippincot Williams & Wilkins,

4-Kummar V, Abbas AK, Fausti N, Perkins JA, Robbins SL, Cotran Rs : Robbins and Cotran pathologic basis of diseas,7th ed. Philadelphia , Saunders,

5-Cecil RL ,Goldman L, Ausiello DA: Cecil Textbook of medicine, 23rd ed. Philadelphia , Saunders,

6-Fauci AS, et al: Harrison’s principles of internal medicine, 17th ed . USA , MacGraw -Hill,

7-Sleisenger MH, Feldman LS, Brandt LJ: Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease, 8th ed. Philadelphia , Saunders,

8-Brunicardi F, Schawrtz SI: Schawrtz’s principles of  Surgery,8th ed. USA , MacGraw -Hill,

9-Courtney M, Townsend JR, et al: Sabiston Textbook of Surgery. 18th ed. Philadelphia , Saunders,

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word مقاله بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و باليني بيماران مبتلا به کانسر معده

چکیده فصل اول مقدمه پژوهش وبیان مسئله فصل اول عنوان پژوهش مقدمه پژوهش بیان مسئله و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش اهداف ویژه -فرضیه ها یا سوالات پژوهش تعریف واژگان فصل دوم بررسی پیشینه پژوهش جنین شناسی معده بافت شناسی بافت شناسی غدد معده‌ای و فرورفتگی‌ها بافت شناسی سلولهای مهم معده ساختار جزیی و عملکرد سلولهای جانبی ساختار جزیی و عملکرد سلولهای اصلی معده‌ ساختار جزیی و عملکرد سلولهای انترواندرکرین ساختاری جزئی سروز و لایه عضلانی- خارجی آناتومی معده ( Anatomy of Stamach) اجزای آناتومی معده فضای داخلی معده مجاورات معده شریانهای معده وریدهای معده مسیر لنفاوی معده اعصاب معده فیزیولوژی معده (of Stomach Physiology ) عملکرد حرکتی معده کیموس (Chyme) انقباضات گرسنگی (Hunger Contractions) تخلیه معده تنظیم روند تخلیه معده فاکتورهای معده‌ای تسهیل کننده تخلیه معده پپتیدهای مهم معده‌ای تحریک ترشح اسید نئوپلاسمهای معده ( Stomach Neoplasms) مروری بر تومورهای شایع بدخیم و خوش خیم معده تومورهای بدخیم پاتوبیولوژی ضایعات پیش بدخیم معده مرحله‌بندی تومور تظاهرات بالینی ارزیابی تشخیصی مرحله بندی لاپارااسکوپیک و سیتولوژی پریتونئال درمان برش اندرسکوپیک (Endoscopic Resection) شیمی درمانی (Chemotherapy) درمان فتودینامیک (Photodynamic therapy) پیش آگهی (prognosis) غربالگری و پیشگیری (Screening and prevention) نئوپلاسمهای خوش خیم معده (Benign Gastric Neoplasms) تومورهای متاستاتیک به معده (Metastatic Tumors to the Stomach) فصل سوم روش اجرای پژوهش فصل سوم تعداد نمونه ، روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه نوع پژوهش و روش انجام کار ابزار بکارگیری و گرد آوری داده ها روش تجزیه وتحلیل داده ها رعایت نکات اخلاقی فصل چهارم یافته های پژوهش – تعیین توزیع سنی مبتلایان تعیین توزیع جنسی مبتلایان توزیع سابقه خانوادگی سرطان معده در بستگان درجه‌اول فرد مبتلا به سرطان معده فراوانی تظاهرات بالینی مبتلایان به سرطان معده در هنگام مراجعه – نحوه توزیع درگیری آناتومی معده در مبتلایان به سرطان معده فراوانی نوع پاتولوژیک سرطان معده در مبتلایان – توزیع فراوانی شکایت اصلی بیماران مبتلا فصل پنجم تفسیر نتایج بررسی نحوه توزیع تظاهرات بالینی بررسی نحوه درگیری آناتومی معده در سرطان معده بررسی نحوه توزیع نوع پاتولوژیک سرطان معده – بررسی ارتباط نوع پاتولوژیک سرطان معده با توزیع گروههای سنی نتیجه گیری نهایی محدودیت ها پیشنهادات منابع

چکیده

علی رغم کاهش چشمگیر بروز سرطان معده در مدت چندین دهه گذشته در کشورهای صنعتی ، سرطان معده هم چنان به عنوان علت شایم مرگ ناشی از بدخیمی محسوب می شود و بعد از سرطان ریه در این زمینه دومین مقام را داراست.. هدف این پژوهش ،بررسی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سرطان معده در نمونه ای از بیماران ایرانی به عنوان گامی اولیه برای افزایش آگاهی اپیدمیولوژیک بیماری و کمک به انجام مفیدتر، طرح ها ی بهداشت عمومی است

در این بررسی بیماران مبتلا به سرطان معده در بخش جراحی وانکولوژی بیمارستان رسول اکرم بستری بودند و 176 پرونده واجد گزارش کتبی پاتولوژی در پرونده که نشان دهنده وجود سرطان معده بود، مورد بررسی نهایی قرار گرفت

در مجموع به نتایج عمده زیر در این پژوهش اشاره داشت

در مقایسه با آمار کشوری مانند آمریکا ، میانگین سنی بیماران پایینتر بود و میانگین سنی زنان مبتلا کمتر از مردان مبتلا برخلاف آمار کشورهای پیشرفته است

در این مطالعه شایعترین محل درگیری آناتومیک سرطان معده درگیری انتروم و پیلور ( دیستال معده) بود. درحالیکه در آمار دیگر کشورها ، درگیری قسمت پروگزیمال معده شایعتر است

در این بررسی فراوانی آدنوکارسینومای روده ای و منتشر نزدیک بهم بود که علیرغم بروز بالای سرطان معده در ایران مطابق طرح کشورهای با بروز پایین است

واژه های کلیدی: تومور معده، آدنوکارسینومای معده، درمان فتو دینامیک ، MALT ، GIST ،

فصل اول

عنوان پژوهش

بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا، به کانسر معده

مقدمه پژوهش

شناخت ویژگیهای بالینی و اپید میولوژیک یک بیماری در نحوه برخورد با بیماری، پیشگیری وانتخاب درمان مناسب همواره اهمیت قابل ملاحضه ای داشته است. و تلاش در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریها جزء اهداف تعریف شده اساسی هر نظام خدمات بهداشتی می باشد. و از آنجایکه سرطان معده علی رغم کاهش بروز قابل توجهی که در کشورهای صنعتی داشته  همچنان یکی از علل مهم مرگ ومیر ناشی از سرطان در جهان وایران محسوب می شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با بررسی رفتارهای مختلف جمعیت شناسی وبالینی این بیماری، با امید به رویکرد مفیدتری در زمینه مواجهه با این معضل پزشکی برداشته شود

بیان مسئله و اهمیت پژوهش

علی رغم کاهش چشمگیر بروز سرطان معده در مدت چندین دهه گذشته در کشورهای صنعتی ، سرطان معده هم چنان به عنوان علت شایم مرگ ناشی از بدخیمی محسوب می شود و بعد از سرطان ریه در این زمینه دومین مقام را داراست. با این حال حدود 60% موردهای جدید سرطان معده در کشورهای کمتر توسعه یافته رخ می دهد و مکانهایی همچون: ژاپن، کره، کاستاریکا، اکوادور، بلاروس و روسیه بروز بالایی از سرطان معده را نشان می دهند

سرطان معده در افراد مسن ، مردان وسیاهیوستان شایع تر است و مواردی همچون سابقه خانوادگی مثبت سرطان معده رژیم غذایی نمک سود و حاوی نیترات، مصرف تنباکو،  طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین تر به عنوان عوامل خطر افزایش دهنده برای  این بیماری مطرح شده است. اغلب طیف وسیعی از تظاهرات بالینی از پی علامتی در مرحله پایین بیماری، تا کاهش وزن، کاهش جذب غذا، بی اشتهایی، سیری زودرس ،  خونریزی، دیسفاژی در مرحله های دیگر را بروز می دهند. که در این زمینه تشخیص زودرس بیماری و استفاده از ابزارهایی پاراکینیک همچون: اندوسکوپی و بیو پسی گرفتن عکسهای متوالی دستگاه گوارش فوقانی ، CT اسکن شکمی _ لگنی سونوگرافی و PET  اسکن کمک شایانی در برخورد اولیه با بیماری واتخاذ تصمیم صحیح درمانی داشته است

تلاش در جهت پیشگیری از بیماری، مواردی همچون استفاده از آنتی اکسیدانها، آسپرین ، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و چای سبز را در کنار ریشه کن سازی عفونت هلیکوباکتر پیلوری  ، مطرح کرده است

در میان سرطانهای اولیه معده آد نوکارسینوها ، شایعترین آنهاست و بقیه تومورهای بدخیم شامل: لنفوم، تومور کارسینوئید و سایر سارکوها  می باشند توزیع آناتومیک سرطان معده به سمت پرو گزیمال معده متمایل شده است

بروز سالانه این بیماری در آمریکا حدود 22000 و مرگ ناشی از این بیماری حدود 12000 نفر می باشد بقای 5 ساله از 15% در سال 1975 به 22% رسیده است

با این وجود هنوز در ایران سرطان معده در شمار شایعترین سرطانها قرار داد و یکی از مشکلات بهداشتی جامعه ما می باشد با توجه به این مسئله مطالعه سرطان معده از لحاظ رفتارهای بالینی و جمعیت شناسی آن در جهت کمک به طرح های اجتماعی در زمینه تشخیص زودرس ، روشهای درمانی مناسب تر و کاهش بروز این بیماری با دخالت بر عوامل پیشگیرانه منطقه ای همچون تغییر رژیم غذایی مسئله ای در خور توجه است

لینک کمکی