فایل ورد word تحقيق ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي ) دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي ) دانشجويان دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي ) دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي ) دانشجويان

ابطحی ، حسین ، 1370 . مدیریت وف شارهای روانی مجله دانش مدیریت

اصلانخانی ، محمد ، 1378 ، بررسی و مقایسه برخی از ویژگیهای روانشناختی دانشجویان پسر و دختر ورزشکار با دانشجویان دختر و پسر غیر ورزشکار دانشگاه تهران

اسوا هولا و هتفیلد براد روانشناسی ورزش با رویکرد روانی اجتماعی مترجمان رضا فلاحی محسن حاجیلو

بنی جمالی ش احدی 1370 بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی ، تهران نشر نی

خلجی حسن 1370 بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران

سارا فینر ادوارد روانشناسی سلامت مترجم ؟ 1384 نشر قومس

ساعتچی محمود 1371 روانشناسی کار سازمان و مدیریت

فتوسنتز دوان چاپ چهارم 1990 نظریه های شخصیت مترجمان یوسف کریمی فرهاد جمهری سیامک نقشبندی بهزاد گودزی هادی بحیرایی محمد رضا نیکخو1383 نشر ارسباران

شفیع ابادی عبدالل. غلامرضا ناصری چاپ یازدهم 1384 نظریه های مشاوره و روان درمانی مرکز نشر دانشگاه تهران

صادقی ، رحمت ا; 1382 پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی با سطح سلامت عمومی در بین معلمان شهرستان دهگلان دانشگاه شهید بهشتی تهران

فصلنامه علمی پژوهش روانشناختی تابستان 21 دوره 3 و

میلانی فر بهروز 1378 بهداشت روانی انتشارات قومس تهران

معین ، محمد 1371 فرهنگ فارسی جلد دوم چاپ هشتم انتشارات امیر کبیر

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي ) دانشجويان

چکیده تحقیق ابزار گرد اوری داده ها روشهای آماری 1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئله و سئوالات تحقیق 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق) 4-1- موضوع تحقیق 5-1- اهداف تحقیق 6-1- فرضیه های تحقیق 7-1- تعاریف عملیاتی 1-2- مقدمه 2-2- ادبیات تحقیق 1-2-2- مفهوم سلامت روانی بر اساس نظریه های مختلف الف) نظریه زیست شناسی ب – نظریه روانکاوی ج- نظریه رفتار گرایی د- نظریه انسان گرایی 2-2-2- فشارهای عصبی (روانی ) و سلامت روانی 3-2-2- نشانه های فشار روانی 4-2-2- فشار عصبی ( روانی) و دانشجویان 5-2-2- واکنشهای دانشجویان نسبت به فشارهای روانی 6-2-2- روشهای مقابله دانشجویان با فشارهای روانی 7-2-2- انجام دادن فعالیتهای بدنی و ورزشی 8-2-2- جمع بندی ادیات تحقق 3-2- پیشینه تاریخی تحقیق 1-3-2- اثرات فعالیتهای بدنی و ورزشی و انجام آنها بر سلامت جوامع بیمار 2-3-2- سلامت روانی در انواع رشته های ورزشی و فعالیت های بدنی مختلف 3-3-2- تفاوت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در سلامت روانی و ابعاد آن 1-3- ورزش و اضطراب 2-3- ورزش و افسردگی 3-3- ورزش و عزت نفس 4-3- ورزش و خلق و خوی 5-3- ورزش و خواب 4-3-2- جمع بندی و نکات اخر در مورد پیشه تحقیق 1-3- مقدمه 2-3- روش اجرای تحقیق 3-3- جامعه آماری 4-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری 5-3- ابزار اندازه گیری: ( ابزار تحقیق) 1- پرسشنامه ویژگیهای فردی 2- پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی GHO- مقیاس های چهار گانه ازمون GHQ- 2-1- علائم جسمانی 2-2- علائم اضطراب و اختلال خواب 2-3- کارکرد اجتماعی 3-4- علائم افسردگی 6-3- روش جمع آوری داده ها 7-3- روش آماری تحقیق 1-4- مقدمه 2-4- بخش توصیفی اطلاعات جمع اوری شده ( طبقه بندی داده ها ) 3-4- جداول توزیع فراوانی بر حسب درصد 4-4- بخش استنباطی پژوهش ( اجرای آزمون اماری ) 5-4- تجزیه و تحلیل مقایسه ای ( بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق) بررسی نتایج جداول 6 و 7 و 8 و 9 برای جواب فرضیه پنجم 1-5- مقدمه 2-5- نتایج کلی فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارم فرضیه سئوال پنجم 3-5- محدودیت های تحقیق 4-5- پیشنهادات فهرست منابع اسامی موجود در پایان نامه ضمائم پرسشنامه میزان انجام فعالیتهیا بدنی و ورزشی

چکیده تحقیق

امروز فواید فیزیولوژیک و روحی روانی ورزش امری بدیهی و آشکارا و شناخته شده است . نتایج تحقیقات به خوبی نشان داده است که ورزش و فعالیتهای ورزشی موجب افزایش بافت ماهیچه ای موجب سهولت کنترل وزن – کنترل سطح فشار خون و به طور کلی و همه جانبه حفظ سلامت جسمی و روانی می گردد

اما اینکه ورزش می تواند موجب ارتقاء سطح سلامت روانی گردد تحقیقات علمی با احتیاط و دقت نظر بیشتری مورد تایید و تاکید قرار می دهند. با توجه به این امر که پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب و ;) دانشجویان پسر کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران پرداخته است

جامعه آماری 85 نفر و طبق جدول که حبسی و مورگان 70 نمونه ( آزمودنی ) شامل سه رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی ، علوم تربیتی و روانشناسی در سطح تحصیلی کارشناسی

از تعداد 70 نمونه آزمودنی 41 آزمودنی غیر ورزشکار – 29 و آزمودنی ورزشکار بودند . از 29 نفر آزمودنی ورزشکار 16 نفر – ورزشکار رشته هیا ورزشی انفرادی و 13 نفر ورزشکار رشته های گروهی

نتایج بدست امده نشان می دهد که ورزشکاران نسبت به ازمودنیهای غیر ورزشکار از سلامتی بالاتری برخوردار بودند . تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی ما بین ورزشکاران انفرادی و گروهی مشاهده شد . زیر مجموعه های سلامت روانی ( جسمانی ، علائم اضطراب و اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علائم افسردگی ) آزمودنیهای ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنیهای ورزشکار به لحاظ کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به آزمودنیهای غیر ورزشکار داشتند

واژه های کلیدی: سلامت روانی، فعالیتهای بدنی و ورزشی، ورزشکار

فصل اول

1-1- مقدمه

در عصر حاضر اختلاف رفتار یو روانی از جمله مشکلات جدی و شایع در جهان است . این پدیده در کشورهای در حال توسعه به ویژه در ایران دامنه وسیعتری دارد و دائما رو به افزایش است . فصل نامه پژوهشهای روانشناختی ،

بر این اساس با وجود پیشرفتهای علمی در یک صد (100) سال گذشته که باعث شده است تا بسیاری از بیماریهای عفونی و مسری از زندگی مردم رخت بر بندد، اما بنظر می رسد که اختلالات روانی با انواع و شدتهای متفاوت جایگزین ان بیماریها شده است

نتیجه برخی از مطالعات ، صنعتی شدن کشورها و تغییرات اجتماعی از قبیل شهر نشینی ، فروپاشی خانواده ها و تغییر در شیوه زندگی مردم و مشکلات اقتصادی را از جمله برخی از علل این مشکلات می داند . جامعه دانشجویان کشور نیز که اغلب درگیر فراگیری علم و دانش هستند به لحاظ استرس های خاص حین سنین بیشتر در معرض این فشارها و مشکلات قرار دارند

به اعتقاد پرز  (1969) انسان یک ارگانیزم است و یک ارگانیزم از محیط خودش مستقل نیتس و به محیطی احتیاج دارد که با آن به تعامل و مبادله بپردازد . انسان تمایل دارد که در جهت چیزهای کل و یا هیئتهای جنب حرکت کند تا از تنشهای خود بکاهد و کلیت خود را به ظهور برساند . بنابراین تمایل اساسی هر ارگانیزمی و از جمله آنان انسان تلاش برای کسب تعادل است

تعادلی که هرگز به طور ثابت و دایمی حاصل نمی شود . هدف تلاش برای کسب تعادل و موازنه کاهش ششهاست که این برای ارگانیزم لذت بخش است . همین تلاش در فرایند حفظ تعادل است که نظم خود به خودی ارگانیزم را به وجود می اورد با توجه به حساسیت این دوران یعنی دوران دانشجوی که همراه با دوری از خانواده ، فشارهای روحی و روانی و مقتضیات خاص این سنین توجه به تاثیر نامطلوبی که این اضطراب ها و استرس ها در فرایند کلی زندگی دانشجویان دارد لازم است که به سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و ; ) آنها توجه شود

راهکارهای بسیاری جهت مبارزه با فشارهای روانی ارتقاء سطح سلامت روانی و ارتقاء سلامت عمومی جامعه و قشرهای مختلف مردم مانند شناخت موقعیت ، تفریحات سالم و سرگرمیها ( ورزش و شرکت در مراسم ها ) خواب کافی ، همکاری و نوع دوستی ، مشارکت دادن دیگران در کار کسب تجارت و لذت بردن از شغل ارائه شده است 2  ( ابطحی ، 1380) اما به نظر می رسد از میان آنها عامل ورزش و فعالیتهای بدنی به عنوان یک راهکار مناسب و موثر موبج ارتقاء سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و ; ) انان گردد. با توجه به اهمیت ورزش و فعالیت های بدن یاین پژوهش قصد دارد سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و ;. ) دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران را به عنوان یک متغیر مهم مورد بررسی قرار دهد

2-1- بیان مسئله و سئوالات تحقیق

بنابر امد و سازمان بهداشت جهانی 1993 در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 52 میلیون نفر به اکسینرو فرین و نزدیک به 150 میلیون نفر به انواع اختلالات عصبی دیگر مبتلا می باشند که غالب این موارد در کشورهای در حال توسعه می باشد . ( یعقوبی ، 1374)

یافته های یک بررسی که در فرهنگستان خانواده آمریکا انجام گرفته است ، نشان داد که 80 درصد کارکنان مشاغل اجرایی 66 درصد آموزگاران و منشی ها ، 44 درصد کارکنان تولید پوشاک و 25 درصد کشاورزان تحت فشار و روانی بودند بدیهی است بیماریهای روانی مختص به یک قشر و طبقه خاصی نیست و تمام طبقات جامعه را شامل می شود . از طرفی سلامت روانی و عمومی دانشجویان به واسطه نقش اثر گذار انان بر باورهای فکری و فرهنگی و پیشرفت همه جانبه جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است

لینک کمکی