فایل ورد word تحقيق اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

آزاد ، حسین ( 1372) . آسیب شناسی روانی تهران : رودکی

آزاد حسین ، ( 1368) . اختلالات عاطفی تهران ، دانشگاه علام طباطبائی

امانت ، امیر ( 1368) افسردگی وخود کشی تهران ، ابن سینا

اخوت وحید ( 1362) افسردگی تهران : رز

براهنی ،محمد تقی ( 1370) زمینه روانشناسی ، تهران : رشد

بیرجندی – پروین ( 1364) روانشناسی رفتار غیر عادی ، تهران: دهخدا

بطائی حسن ، ( 1353) مجله نظام پزشکی ارزیابی آزمون بک در ایران

پور افکاری ، نصرت الله .(1368) خلاصه روانپزشکی تبریز ، ذوقی

پور افکاری ،نصرت الله ( 1364) نشانه های بیماریهای روانی ، تهران : تابش

10- پور افکاری ،نصرت الله ( 1373) فرهنگ جامع روانشناسی روان‌پزشکی ، تهران نوبهار

11- پور افکاری ،نصرت الله ( 1375) چکیده روانپزشکی بالینی ،تهران :آزاد

12- پور افکاری نصرت الله ( 1364) افسردگی واکنش تهران تابش

13- دادستان پریرخ ومنصور محمود ( 1368) بیماری روانی تهران : دریا

14- خوشنواز هادی ( 1370) روانشناسی شخصیت کودک ونوجوان تهران ، اروند

15- راس ، آ (1373) روانشناسی شخصیت (سعید جمالنصر ، مترجم ) تهران ، بعثت

16- راس ، م ( 1369) افسردگی ، مشهد : آستان قدس رضوی

17- شاملو ، سعید ( 1369) بهداشت روانی ، تهران رشد

18- شاملو ،سعید ( 1372) آسیب شناسی روانی ، تهران : فجر

19- شفیع آبادی عبد الله وناصری – غلامرضا ( 1365) نظریه های مشاوره وروان درمانی تهران : نثر دانشگاهی

20- شریعتمداری علی ( 1369) روانشناسی تربیتی ، تهران : امیر کبیر

21- ضوابطی محمود ( 1365) مبانی شکل شناسی کودک ونوجوان تهران فردا

22- طریقتی شهرام ( 1367) بیماریهای روان تنی تهران : دانشگاه تهران

23- کراز ، ژ ( 1368) بیماریهای روانی ( محمود منصور ، پریرخ دادستان مترجمعین ) تهران دریا

24- گله برگ ، ر ( 1371) اضطراب (نصرت الله پور افکاری مترجم ) تبریز : تابش

25- منصور ، محمود ( 1364) بیماریهای روانی . تهران پاریس

26- معانی : امیر ( 1370) اضطراب تهران ، چاپخش

27- مهریار ، امیر هوشنگ ( 1373) افسردگی برداشتها ودرمانهای شناختی تهران ، دانشگاه

28- جیمزپروسکا ( مترجم یحیی سید محمدی ( 1381) نظریه های روان‌درمانی انتشارات رشد

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

مقدمه هدف تحقیق فایده واهمیت تحقیق بیان مساله موضوع تحقیق فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم و واژه ها تعریف عملیاتی اضطراب تعریف عملیاتی افسردگی تاریخچه اضطراب تاریخچه افسرد گی تعاریف ونظریه های اضطراب تعاریف ونظریه های افسردگی 1-افسردگی از دیدگاه روان پویایی 2-افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان 3- افسردگی ا زدیدگاه شناختی 4- افسردگی از دیدگاه اجتماعی نظریه ملانی کلاین نظریه کامرون نظریه ادوارد بیبرنیک نظریه الکساندر لوئی انواع اضطراب 1- اضطراب موقعیتی 2- اضطراب خصیصه ای انواع افسردگی 1- افسردگی در نوجوانی 2- افسردگی پنهان 3- افسردگی اتکائی 4- افسردگی رجعتی 5- افسردگی پس از زایمان 6- افسردگی نوروتیک 7- افسردگی عضوی 8- افسردگی علاقی 9- افسردگی ناشی از موفقیت 10- افسردگی ناشی از مصرف دارو 11- افسردگی در نتیجه پیری 12- افسردگی فصلی 13- افسردگی در دانشجویان ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی ملاکها ی تشخیص اختلال اضطراب منتشر ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV درمان اضطراب 1-درمان دارویی اضطراب 2- روشهای خود میزانی کاهش اضطراب انواع درمانهای اختلالات افسردگی 1-درمان افسردگی پسیکوزی 2-درمان افسردگی نوروزی درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی الکتروشوک درمانی درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری انواع درمانهای افسردگی جامعه آماری آزمودنیها نمونه وروش نمونه گیری ابزار تحقیق خصوصیتهای آزمون افسردگی « بک » معیارها ومیزانهای عددی آزمون افسردگی روش نمره گذاری تجزیه وتحلیل داده ها آزمون فرضیه خلاصه مراحل تحقیق محدودیت ها پیشنهادات پرسشنامه آزمون آزمون افسردگی بک منابع

چکیده

اضطراب وافسردگی دو مقوله بسیار مهم در زندگی افراد می باشد چرا که هر فرد بدون شک درمعرض استرسها وتنش ها قرار می گیرد واین ، میزان اثر پذیری فرد است که مشخص می کند تا چد حدودی متاثر از شرایط محیطی است

انسانها در جامعه امروزی در معرض انواع تنش ها و فشارها قرار می گیرند . فشارهایی که با پیشرفت جوامع در زمینه تکنولوژی وصنعت به مراتب بیشتر شده وموجبات بروز مشکلات جسمی و روحی فراوانی را برای افراد فراهم می آورد . فشارها ومعضلات عدیده اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی سبب می شود که وجود انسان سریعتر از گذشته فرسوده گردد وروان حساس آدمی زودتر در معرض انواع بیماریها قرار گیرد بخصوص دراین میان تولد کودکان استثنایی مشکل را دو چندان کرده است . د راین راستاست که مسئله ای بنام تربیت و آموزش وتحت الشعاع آن مدارس استثنایی و کادر آموزشی مطرح می شود

شاید یکی از مهمترین عوامل ترقی در زمینه آموزش این کودکان در هر جامعه ای ، وجود معلمان ودبیران کار آزموده و مجرب است که با مراقبتهای دقیق و آموزش و روش دلسوزانه توام باشد

ودر آموزش وتربیت این کودکان ،اگر مثلثی را فرض کنیم که یک زاویه آن کودک در زاویه دیگر والدین باشند ، در راس آن معلمان ودبیران قرار دارند

در این تحقیق سعی بر آن شده تا اضطراب وافسردگی معلمان مدارس استثنایی ومعلمان مدارس عادی بررسی شود ومورد مقایسه قرار گیرد

فرضیه تحقیق اشاره به آن دارد که میزان افسردگی واضطراب معلمان مدارس استثنایی بیشتر از معلمان مدارس عادی است ودر این راستا برای سنجش این موضوع از دو آزمون معتبر ( آزمون افسردگی بک ، و آزمون اضطراب کتل ) استفاده گردید

جامعه ای که تحقیق روی آن صورت گرفت ، معلمانی بودند که سابقه کاری آنها در بخش مربوط بیش از 2 سال واز نظر وضعیت اقتصادی دارای شرایط نسبتا متوسطی بودند

نمونه تحقیقی شامل 60 نفر که 30 نفر آنها در مدارس استثنایی و 30 نفر دیگر ا زمدارس عادی بصورت تصادفی انتخاب شده بودند . در پایان پس از اجرای آزمون وجمع آوری پرسشنامه ها وتجزیه وتحلیل داده ها ، از آ”زمون t استودنت استفاده گردیده شد ونتایج نشانگر این بود که افسردگی واضطراب معلمان مدارس استثنایی ومعلمان مدارس عادی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد ودریک سطح می باشند در نتیجه فرضیه پژوهش رد می شود

واژه های کلیدی: اضطراب ،افسردگی، آزمون افسردگی بک ، آزمون اضطراب کتل

مقدمه

در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند

هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد

امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس العمل افراد را تعیین می کنند . بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند واسترس همراه با آن را دریافت می کند واکنش منفی بصورت اضطراب خود کم بینی ، افسردگی وغیره را از خود بروز می دهد . زیرا قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشکلات را در نیافته وشاید نمی تواند که دریافت صحیحی ا زموقعیت خود داشته باشد

از معضلات جامعه امروزی وشاید از بزرگترین آنها مسائل اضطراب است وافسردگی که هر کدام را به اختصار بیان می داریم

اضطراب ، دلشوره ، تشویش ، نگرانی ،دلهره ، دلواپسی ، بی قراری ، دل آشوبه ونابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی خواه وناخواه آنرا تجربه کرده است . می توان با اطمینان گفت که امکان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد  وتجربه اضطراب را نداشته باشد ( معانه ، 1370)

ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان وبه هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است

امکان دارد این محرک مضر باشد واین خود بستگی دارد به درجه ترس ومقدار وخطراتی که متوجه فرد است (شاملو 1369)

در برخی از دیدگاهها گفته می شود که هنگامی احساس اضطراب دست می‌دهد که فرد با موقعیتی روبرو شود که کنترلی بر آن ندارد بطور کلی کنترل ناپذیر بودن آنچه روی می دهد واحساس درماندگی در برابر آن باعث می‌شود که فرد در موقعیتی فشار زا قرار گرفته احساس اضطراب نماید

لینک کمکی