فایل ورد word پايان نامه بررسي امکان بکارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پايان نامه بررسي امکان بکارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پايان نامه بررسي امکان بکارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word پايان نامه بررسي امکان بکارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

الف ـ فارسی

آبنوس، سورن – 1375 – حسابداری صنعتی – جلد اول – انتشارات همراه

افخمی ـ سعید ـ هزینه‌یابی براساس فعالیتها ـ مجله حسابدار ـ شماره 118 ـ اسفند

اقبالی ـ ناصر ـ ارزیابی برمبنای فعالیت و تائید آن بر افزایش بهره‌وری ـ مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج – پایان‌نامه کارشناسی ارشد 81 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

انجمن حسابداران رسمی (AICPA) – هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت – ترجمه دکتر احمد عزیزی – انتشارات سازمان حسابرسی – دی ماه 1379 – نشریه

برزیده – فرخ و شریعتمداری – اصول حسابداری 3- انتشارات مؤسسه فرهنگی زند

ترجمه نویسی و دیگران – حسابداری صنعتی – برنامه ریزی و کنترل – جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسی – 1381- نشریه

جلیلیان ، امید – ارزیابی سیستم ABC و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی (کارخانه قند بیستون) – پایان‌نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات – سال 1383)

سجادی‌نژاد – حسن – اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسی 1380 – نشریه

سجادی‌نژاد – حسن – اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسی 1381 – نشریه

سعد محمدی ، کسری – هزینه‌یابی برمبنای فعالیت – فصلنامه دانش حسابرسی – سال اول – دوره جدید ‌- شماره 1 – تابستان

شباهنگ – رضا – حسابداری مدیریت – انتشارات سازمان حسابرسی – بهمن 1378 – نشریه

شباهنگ – رضا و عالی‌ور – حسابداری صنعتی – برنامه‌ریزی و کنترل – جلد سوم – انتشارات سازمان حسابرسی – 1382 – نشریه

طالبی، قدرت‌اله ـ جزوه آموزشی هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ـ موسسه بهسازی صنایع ـ مرداد ماه

عالی‌ور ، عزیز ـ آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت ـ مجله حسابرس شماره 4و5 ـ پائیز و زمستان

عالی ور – عزیز – حسابداری صنعتی جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسی – نشریه

فرتوک‌زاده ، حمیدرضا – هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت برمبنای زمان – مجله گزیده مدیریت – شماره 44 – بهمن

مدرس احمد – عزیزی – احمد – چاپ دوم 1381 – هزینه‌یابی برمبنای فعالیت – سازمان حسابرسی

نمازی – محمد – بررسی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن – بررسی حسابداری و حسابرسی – سال هفتم – شماره 26 و 27 (زمستان و بهار 1378)

نوروش – ایرج – حسابداری بهای تمام شده 1 – انتشارات کتاب نو – چاپ اول

هامپتون – مدیریت مالی جلد اول – ترجمه دکتر حمیدرضا وکیلی فرد – انتشارات علمی فوج

هومن – احمد – حسابداری صنعتی جلد اول – انتشارات نقش جهان –

هومن – احمد – حسابداری صنعتی جلد دوم – انتشارات نقش جهان –

هومن – احمد – حسابداری صنعتی جلد اول – انتشارات مهربان نشر –

 ب ـ انگلیسی

ADAM S. MAIGA – Extent of ABC use and its Consequences – University of Wisconsin Milwaukee –

BIRENDRA MISHRA AND IGOR VAYSMAN- Cost-system and Incentives – Traditional vs. Activity – Based Costing – Journal of Accounting Research – 3 December 2001 Printed in U.S.A – University of Texas

CARLOS YORGHI KHOURY – the Activity Based Cost System ABC as a strategic Tool: An Empirical Test – Universidade Federal da Bahia –

CARSTEN HOMBURG – A Note on optimal cost Driver Selection in ABC- university of Mannheim – Management Accounting Research, Vol.12, No 2,

D. MECIMORE AND A.T.BELL- Activity Based Costing – Managment Accounting – Jan

Don R.HANSEN – MARYANNE M. MOWEN- Cost managment oklahoma state university –

HOHN L.DALY – Activity Based Pricing – AB.Pricing for competitive advantag –

ROBERT S. KAPLAN – STEVEN R. ANDERSON – Time Driven Activity Based Costing – Harvard Business School –

SANDRA COHEN – GEORGE VENIERIS – EFROSINI KALMENAKI – ABC: Adopters, Supporters, Deniers and Unawares – Athens University of Economics and Business – Department of Accounting and Finance

TROND BJORNENAK – Diffusion and Accounting: the Case of ABC in Norway – Norwegian School of Economics & Business Administration – Managment Accounting Research, Vol 8, No 1, March

G. NARAYANAN – Harvard Business School – RATNA G. SARKAR – Harvard University – General Management unit – ABC at In steel Industries – July

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word پايان نامه بررسي امکان بکارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

چکیده فصل اول: کلیات 1-1 مقدمه 2-1 بیان مساله 3-1 انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق 4-1 اهداف تحقیق 5-1 اهمیت موضوع تحقیق 6-1 سوالات اصلی تحقیق 7-1 فرضیه‌های تحقیق 8-1 نوآوری تحقیق 9-1 تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری 1-2 حسابداری بهای تمام شده 2-2 اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن 3-2 نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری 4-2 بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده 5-2 عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده 6-2 ماهیت حسابداری بهای تمام شده 7-2 عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده 8-2 سیستمهای هزینه‌یابی 9-2 سیستمهای هزینه‌یابی سنتی 10-2 سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار 11-2 سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای 12-2 هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی 13-2 هزینه‌یابی بر مبنای هدف قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت 14-2 مقدمه 15-2 نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید 16-2 حسابداری مدیریت 17-2 رویکردهای حسابداری مدیریت 18-2 هدفهای حسابداری مدیریت 19-2 تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی 20-2 روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت 21-2 طبقه‌بندی هزینه‌ها 22-2 هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 23-2 کاربرد استفاده از سیستم ABC 24-2 مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC 25-2 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی 26-2 مدیریت بر مبنای فعالیت 27-2 نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت 28-2 هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان 29-2 قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت 30-2 بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت 29-2 مشخصات قلمرو تحقیق 30-2 شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی 31-2 فرآیند تولید در شرکت 32-2 مراحل تولید 33-2 پروسه تولید 34-2 روش محاسبه بهای تمام شده 35-2 بهای تمام شده محصولات در سال 36-2 طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت 37-2 مقایسه پیاده‌سازی و نصب 38-2 تعیین فعالیتها 39-2 تعیین محرکهای فعالیت 40-2 تخصیص هزینه‌ها 41-2 مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC 42-2 مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده 43-2 پیشینه تحقیق

فصل سوم: متدولوژی تحقیق 1-3 مقدمه 2-3 روش تحقیق 3-3 ابزار تحقیق 4-3 فرضیه‌های تحقیق 5-3 قلمرو تحقیق 6-3 داده‌های تحقیق 7-3 متغیرهای تحقیق 8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها 9-3 روش تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 1-4 مقدمه 2-4 آزمون فرضیه‌ها 3-4 فرضیه اصلی اول 4-4 فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 نتیجه‌گیری و پیشنهادات 2-5 نتیجه‌گیری کلی 3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق 4-5 سایر پیشنهادات 5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 6-5 محدودیتهای تحقیق

پیوست منابع و مأخذ چکیده انگلیسی

چکیده

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. از آنجا که هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت می‌تواند اطلاعات صحیح تری در خصوص هزینه‌های محصول ارائه دهد، طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از دیدگاه حسابداری صنعتی، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را می‌توان بسط تکامل یافته‌ای از روش تخصیص دو مرحله‌ای هزینه تلقی کرد که شالوده سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه‌های غیر مستقیم منابع به مخازن هزینه تخصیص می‌یابد و در مرحله دوم، هزینه‌های انباشته شده در مراکز هزینه به محصولات تخصیص داده می‌شود. تخصیص طبق مرحله اول معمولا برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و تخصیص طبق مرحله دوم برای تعیین بهای تمام شده محصولات بکار می‌رود

در واقع جهت تعیین تخصیص هزینه‌ی تولیدی به موجودی‌ها و نیز به منظور دستیابی به سودآوری بلندمدت، سیستم‌ها باید اهداف کنترلی و برنامه‌ریزی را نیز تامین نمایند و از آنجائیکه ساختار هزینه‌ها و تولیدات بسیاری از شرکتها در سالهای آخر تغییر یافته است به طوریکه دستمزد که بخش اعظم هزینه‌های تولیدی را به خود اختصاص می‌‌داد امروزه بخش اندکی از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد و در مقابل سربار تولید بخش عمده هزینه‌های تولیدی را دربر گرفته است

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و انجام هر پژوهش مستلزم تعیین و تعریف متغیرهای تحقیق می‌باشد. متغیرهای هر تحقیق به دو دسته تقسیم می‌شوند یکی متغیرهای مستقل و دیگری متغیرهای وابسته هستند. متغیرهای مستقل متغیرهایی هستند که بوسیله محقق اندازه‌گیری، انتخاب و دستکاری می‌شوند تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود، متغیر مستقل پیش فرض متغیر وابسته است به عبارت دیگر این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است

متغیر وابسته یا متغیر پاسخ، عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است، متغیر وابسته شناسایی یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش عبارتند از

اطلاعات بهای تمام شده بر اساس سیستم ABC و سیستم سنتی به عنوان متغیر مستقل

تصمیم‌گیری مدیریت در کارخانجات نورد آلومینیوم به عنوان متغیر وابسته

با توجه به ماهیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) و تاریخچه بوجود آمدن این سیستم هزینه‌یابی و سیر تکاملی و پیشرفت استفاده از ABC می‌توان برای تمامی گروههای صنعتی (تولیدی ـ خدماتی) دنیا از این روش استفاده نمود، اما با توجه به معیارهای استفاده از این روش هزینه‌یابی می‌بایست که پس از بررسی امکان بکارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، اقدام به پیاده‌سازی سیستم نمود

با توجه به نتیجه فرضیه اول، همانطور که انتظار می‌رفت، سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت روش تسهیم مناسبتری نسبت به سیستم سنتی هزینه‌یابی ارائه می‌نماید و نتایج بدست آمده نشانگر ارتباطی معنادار بین سیستم هزینه‌یابی سنتی و سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌باشد. که این نتیجه نشانه روشنی از لزوم استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیومی کشور می‌باشد، که با توجه به حرکت رو به رشد کشور در عرصه‌های جهانی و طرحهای توسعه‌ای کشور و همچنین افزایش رقابت بین سازندگان و تولیدکنندگان محصولات، استفاده از اطلاعات صحیح و دقیق برای تصمیم‌گیری سریعتر الزام‌آور گردیده است

با توجه به فرضیه دوم به این نتیجه می‌رسیم که سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌تواند یکی از راه حلهای مدیریت برای  رسیدن به تصمیم‌گیری صحیح و دقیق باشد که با پیاده‌سازی و طراحی این سیستم نیاز اطلاعاتی سیستم مدیریت برطرف گردیده و افق روشنتری برای سودآوری شرکت پیش‌بینی می‌گردد

واژه های کلیدی: اطلاعات بهای تمام شده ، سیستم ABC،  سیستم سنتی، تصمیم‌گیری مدیریت

فصل اول کلیات

1-1 مقدمه:

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی کارکرد بنگاههای اقتصادی و سازمانها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، اهمیت یافتن، اعمال مدیریت فعالیتها و حیاتی بودن پاسخگوئی به نیاز مشتریان از طریق تلفیق مناسب کیفیت و سود مورد انتظار، مسئولیت و نقش سیستمهای هزینه‌یابی را بطور ریشه‌ای دگرگون کرده است

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان می‌دهد که هر دو گروه تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات، از سیستمهای فعلی هزینه‌یابی ناراضی بوده و روش تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به محصولات نیز به نحوی موثر در ایجاد این نارضایتی مدیران موثر است. بهرحال، اغلب مدیران توجه دارند، که برآورد و پیش‌بینی هزینه‌های بلندمدت شامل تخصیص هزینه‌های سربار به بهای تمام شده محصولات، عمل مفید و قابل قبولی است که می‌تواند انجام دهند

سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است

فراهم نمودن اطلاعات غیر مالی فعالیتها در کنار اطلاعات مالی موجب شده است که سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت به عنوان ابزار قدرتمندی در جهت بهبود کسب و کار سازمانها مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم بعلت دارا بودن مزایایی مانند: توانائی تمرکز بر مشتریان، شناخت فرصتها، استقرار اقتصادی و تشویق اصلاحات قادر است بسیاری از نیازهای شرکتهای رده جهانی را به لحاظ تقویت موقعیت رقابتی، دستیابی به خشنودی پایدار مشتریان و کسب سود مورد انتظار برآورده کند

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ادعا می‌کند محصولات و خدمات تولید شده، مستقیما مصرف کننده منابع نیست، بلکه مصرف کننده فعالیتهاست. از این نظر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، سیستم تسهیم هزینه بر مبنای رسیدگی و تحقیق است، به نحوی که از طریق تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی و فرآیندهای مورد عمل، محرکهای هزینه شناسایی می‌شود

ضرورت انجام تحقیق بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، نیازمند وجوه شرایط بخصوصی است که این شرایط تحت عناوین زیر قابل طبقه‌بندی است

1ـ شیوه کسب و کار انتخاب شده توسط مدیریت سازمانها و آگاهی آنها از مزایای ABC (Activity Based Costing) در جهت جوابگوئی به نیازهای اطلاعاتی منتج از این انتخاب

2ـ وجود داده‌های مورد نیاز جهت طراحی و استقرار سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در درون سازمان بعلت فقدان شناخت کافی از وجود شرایط لازم برای بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای مورد آزمون و همچنین عدم وجود یک الگوی مناسب جهت طراحی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در ایران

توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه، منجمله کشور ما ایران می‌باشد

توسعه پایدار به رشد و بالندگی صنایع کشور وابسته است، و کشور ما نیز در عرصه جهانی جایگاهی بزرگ دارد و برای حفظ این جایگاه نیاز به اطلاعات روز جهان برای رقابت در جامعه جهانی دارد و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نیاز روز جامعه صنعتی ایران و جهان برای کاهش و مدیریت هزینه‌ها می‌باشد که می‌بایستی تلاش زیادی برای تفهیم و بکارگیری آن در صنعت کشورمان انجام شود

از آنجا که هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت می‌تواند اطلاعات صحیح تری در خصوص هزینه‌های محصول ارائه دهد، طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از دیدگاه حسابداری صنعتی، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را می‌توان بسط تکامل یافته‌ای از روش تخصیص دو مرحله‌ای هزینه تلقی کرد که شالوده سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه‌های غیر مستقیم منابع به مخازن هزینه تخصیص می‌یابد و در مرحله دوم، هزینه‌های انباشته شده در مراکز هزینه به محصولات تخصیص داده می‌شود. تخصیص طبق مرحله اول معمولا برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و تخصیص طبق مرحله دوم برای تعیین بهای تمام شده محصولات بکار می‌رود

در واقع جهت تعیین تخصیص هزینه‌ی تولیدی به موجودی‌ها و نیز به منظور دستیابی به سودآوری بلندمدت، سیستم‌ها باید اهداف کنترلی و برنامه‌ریزی را نیز تامین نمایند و از آنجائیکه ساختار هزینه‌ها و تولیدات بسیاری از شرکتها در سالهای آخر تغییر یافته است به طوریکه دستمزد که بخش اعظم هزینه‌های تولیدی را به خود اختصاص می‌‌داد امروزه بخش اندکی از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد و در مقابل سربار تولید بخش عمده هزینه‌های تولیدی را دربر گرفته است. (سعد محمدی 1380)

در بسیاری از موارد هزینه‌های سربار با تعداد فعالیتهای مربوط به یک محصول رابطه دارد نه با مقدار واحدهای تولید شده از محصول به عنوان مثال یک شرکت تولیدی را درنظر بگیرید که 2 محصول مشابه تولید می‌کند. محصول اول از 10 قطعه تشکیل شده است در حالی که محصول دوم از یکصد قطعه تشکیل شده است. هر قطعه قبل از نصب باید معاینه و بازدید شود بنابراین مشخص است که تحویل و دریافت یکصد قطعه در مقایسه با ده قطعه نیاز به فعالیت بیشتری دارد. در صورتی که همین هزینه در روش سنتی براساس مبانی جذب سربار هر محصول به طور کلی به محصولات تخصیص می‌یابد. بنابراین ضرورت بکارگیری روش هزینه‌یابی جدیدی که بتواند نحوه وقوع هزینه های سربار را در شرکت نشان دهد احساس می‌شود. این نگرش نسبت به وقوع هزینه‌ها را مدیریت برمبنای فعالیت (Activity Based Managment) می‌گویند که به معنی استفاده از سیستم حسابداری برمبنای فعالیت می‌باشد. در این سیستم بر فعالیت‌ها به عنوان موضوع اساسی هزینه‌ها (مولد اساسی هزینه‌ها) تأکید شده است. (سعد محمدی 1380)

براساس این سیستم هزینه مقادیر تولید براساس جمع هزینه‌های فعالیت‌های صرف شده برای آن بدست می‌آید. ویژگی این سیستم این است که هزینه‌ها با توجه به مناسبت‌های مهمی که در طی زمان رخ می‌دهد اندازه‌گیری و ردیابی می‌شود و فعالیت به معنی روش یا فرآیندی که موجب انجام کار می‌شود تعریف می‌گردد

هزینه یابی برمبنای فعالیت‌ها مبتنی بر این مفهوم است که «منابع به مصرف فعالیت‌ها می‌رسند و فعالیت‌ها صرف تولید محصولات می‌گردند.»

برخلاف روش سنتی حسابداری که از یک نرخ کلی جذب سربار استفاده می‌شود و یا گاهاً نرخ‌های جداگانه برای هر دایره استفاده می‌شود، در این سیستم (ABC) برای هر فعالیت یک مبنای جداگانه به عنوان مولد اساسی هزینه‌ها تعیین، و براساس آن یک نرخ جداگانه نیز محاسبه می‌گردد. هر فعالیت تنها یک مولد هزینه دارد. (سعد محمدی 1380)

عوامل موثر بر انتخاب مولد هزینه

الف ـ درجه همبستگی بین هزینه‌ها و آن رویداد با مبنا

ب ـ فزونی منافع بر مخارج به کارگیری مولد هزینه به عنوان مبنا (Measurement Cost)

ج ـ اثرات رفتاری که در تصمیم‌گیری و یا تعیین قیمت‌ها و.‌.. دارد (Behavioral Effects)

مناسبت استفاده از ABC به قضاوت‌های مدیریت بستگی دارد و ABC بجای تمرکز بر استفاده‌کنندگان از سیستم حسابداری بر قابلیت‌های سیستم تمرکز می‌نماید. شرکت‌هایی که دارای خصوصیات ذیل هستند به کارگیری ABC برایشان بیشتر مفید است

1ـ هزینه‌های سربار بالایی دارند

2ـ تنوع فعالیت دارند

3ـ تنوع محصولات دارند

4ـ تغییرات مستمر در فعالیت‌ها دارند بدون اینکه سیستم حسابداری تغییر یافته باشد

5ـ تکنولوژی پیشرفته دارند

همچنین با توجه به موضوعات مشروح قبل، بدیهی است که هرگاه شرکت از سیستم هزینه‌یابی سفارش کار استفاده نماید، به علت تنوع محصولات و سفارشات نسبت به سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای، استفاده از سیستم ABC کارآمدتر خواهد بود و همچنین در شرکت‌هایی که تنوع محصول ندارند، سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) زمانی نقش خود را به عنوان یک ابزار کارا ایفا می‌نماید که مدیریت تصمیم بگیرد خط تولید خود را عوض نماید و یا بخواهد محصول فعلی خود را بهبود کیفی و تکامل ببخشد. در این صورت ABC با مقایسه بین کشش بازار و قیمت های فروش محصول تکامل یافته و هزینه‌های آن مدیریت را در تصمیم‌گیری یاری می‌نماید. (سعد محمدی 1380)

به طور خلاصه، مزایای ABC را می توان به صورت زیر ذکر نمود

الف ـ کمک در قیمت‌گذاری بهتر محصولات برای فروش

ب ـ کاهش هزینه فعالیت‌هایی که هزینه بالایی دارند

ج ـ احتمال حذف محصولاتی که بهای تمام شده آنها بالاست.(کسری سعد محمدی ـ دانش حسابرسی ـ سال دوم ـ شماره 1 ـ تابستان 1380)

در این پژوهش سعی شده افزون‌  بر تشریح چارچوب نظری، این مدل را بررسی و شرایط لازم را برای بکارگیری آن در جامعه آماری مورد آزمون قرار دهد و الگوی مناسبی جهت طراحی صحیح آن ارائه گردد

2-1 بیان مساله:

در توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد نظامهای صنعتی، رونق هر چه بیشتر بانکداری، بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در تولید، موجب شد که یک تخصص به تنهایی نتواند امور یک موسسه بزرگ را اداره نماید و این امر نیاز به سیستم حسابداری کاملتری را افزایش داد. همزمان و همراه با تحول و تکامل ابزارها و شیوه‌های تولید، در سالهای بعدی روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شده که هزینه عملیات را بدرستی شناسائی، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی نموده و بدین ترتیب بهای تمام شده محصولات و خدمات را با دقتی قابل قبول تر تعیین کند

اطلاعاتی که توسط حسابداران صنعتی فراهم شده،مدیران موسسات را قادر می‌سازد که عملیات مختلف و هزینه‌ها را کنترل، عملکرد مدیران اجرایی و سرپرستان فعالیت‌های مختلف را بدرستی ارزیابی و برنامه‌های آتی فعالیتهای تولیدی موسسه را با دقت بیشتر تهیه نماید.(مصطفی علی مددی، 1382)

حسابداری بهای تمام شده را می‌توان به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامه‌ریزی و کنترل عملیات و فعالیتهای اقتصادی سازمان تلقی نمود. در حقیقت اطلاعات بهای تمام شده، مدیریت را به ابزاری جهت برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات مجهز می‌نماید. این اطلاعات در مرحله کنترل به ارزیابی نتایج و بازدهی ناشی از فعالیتهای گذشته و در مرحله برنامه ریزی جهت بودجه نمودن هزینه‌های آتی یا پیش‌بینی هزینه‌های مربوط به مواد، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، مدیریت را یاری می‌دهند

سیستم حسابداری صنعتی در ایران علی‌رغم گذشت بیش از 50 سال از ورود حسابداری به شکل امروزی تا به حال نتوانسته است در صنایع، استقرار یابد. و این مساله به حدی است که شرکتها برای محاسبه بهای تمام شده از نرخ یگانه‌ای استفاده می‌نماید و با توجه به این که تصمیم‌گیران نیاز به اطلاعات مربوط و با اهمیت جهت تصمیم‌گیری در خصوص تعیین قیمت فروش محصولات خود دارند، بررسی و تحقیق در حوزه حسابداری مدیریت یا تاکید بر روشهای هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات سودمند و مربوط‌تری جهت تصمیم‌گیری فراهم نماید

وجود هزینه‌های سربار و تاثیر آن بر بهای تمام شده و در نهایت اتخاذ تصمیم در خصوص مهمترین موضوعات فرا روی مدیران از جمله موارد با اهمیتی است که ضرورت پژوهش حاضر را فراهم نموده است. فراهم نمودن شواهد لازم جهت پاسخ به سوالات اصلی تحقیق از مهمترین اهداف پژوهش حاضر است. به طوری که بتوان بر پایه آن تاثیر اطلاعات فراهم شده به روش سنتی و روش ABC بر سودآوری قیمت هر سهم و قیمت معاملاتی سهام موثر باشد

لینک کمکی