فایل ورد word تحقيق امکان کاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ( (ABC در صنعت تراکتور سازي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق امکان کاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ( (ABC در صنعت تراکتور سازي ايران دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق امکان کاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ( (ABC در صنعت تراکتور سازي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق امکان کاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ( (ABC در صنعت تراکتور سازي ايران

1ـ آذر عادل و مومنی منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ هشتم، زمستان 1381

2ـ افخمی سعید «هزینه یابی بر اساس فعالیتها [نسل چهارم] موضوع کاملاً متفاوت با سیستم هزینه یابی تاریخی»، حسابدار، شماره 18، سال یازدهم، آذرماه 1375

3ـ اکباتانی محمد علی و بیات علیرضا، نتایج اجرای ABC در یک شرکت تولیدی، حسابدار، سال هیفدهم، شماره 154، مرداد ماه 1382

4ـ  سقفی علی، «مدیریت استراتژیک و ایده های نوین در حسابداری مدیریت»، حسابرس شش (مجموعه مقالات)، بهار 1377

5ـ خاکی غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، سال 1382

6ـ شباهنگ رضا، حسابداری مدیریت، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ هفتم بهمن ماه 1381

7ـ طالبی قدرت الله و میرزایی غلامرضا، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابزاری نوین در مدیریت هزینه، نشریه مدیریت (انجمن مدیریت ایران)شماره 51 و 52 ، مرداد و شهریور 1380

8ـ عالی ور عزیز، حسابداری صنعتی (1)، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ سوم، سال 1383

9ـ عثمانی محمد قسیم و قاسم زاده علی، حسابداری صنعتی (1)، انتشارات ترمه،‌چاپ اول، سال 1384

10ـ عربی محمود و سعادتمنی هاشمی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، حسابدار، سال چهاردهم، شماره 136

11ـ عرب مازاد یزدی محمد و ناصری مهدی، امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی با روش ABC: مورد بانک رفاه، بررسی های حسابداری و حسابرسی سال دهم شماره 34 زمستان 1382

12ـ عزیزی احمد و مدرس احمد، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انتشارات سازمان حسابرسی، خرداد ماه 1381

13ـ مازوجی قاسم، هزینه یابی بر اساس فعالیت، حسابدار، شماره 115، شهریور ماه 1375

14ـ مجتهدزاده ویدا و علوی طبری سید حسین، اصول حسابداری (1)، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ بیست و چهارم، آبان ماه سال 1382

15ـ مکرمی یدالله، سیستم های هزینه یابی و تکنیک های پیشرفته تولید، بررسی های حسابداری، سال اول، شماره چهارم، تابستان 1372

16ـ موندن یاساهیرو، (Monden Yasahiro)، سیستمهای کاهش هزینه، ترجمه زگردی سید حسام الدین، انتشارات ساپکو، چاپ اول سال 1379

17ـ نادری عزت الله و سیف نراق مریم، روشهای تحقیق و چگونگی ارزش یابی آن در علوم انسانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1383

18ـ نظری رضا، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، نشریه حسابدار، شماره 112 انجمن حسابدارن خبره ایران، اسفند 1374

19ـ نمازی محمد، بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحضات رفتاری آن، بررسی حسابرداری و حسابرسی سال هفتم، شماره 26 و 27، زمستان و بهار 1378

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق امکان کاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ( (ABC در صنعت تراکتور سازي ايران

1-  Meigs-Robert F…(etal.), financial and managerial accounting : the basics for business Decisions, 12 edition, MC Graw-hill Inc,2002,P

2- Romny Marshall B and steinbart Paul gohn, Accounting information system, B edition, Prentice hall international Inc. 2000,P

3- Vernon kam, Accounting theory,

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق امکان کاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ( (ABC در صنعت تراکتور سازي ايران

چکیده پیشگفتار فصل اول:‌کلیات تحقیق 1ـ1ـ مقدمه 2ـ1ـ موضوع تحقیق 3ـ1ـ تشریح و بیان موضوع 4ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق 5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع 6ـ1ـ فرضیه های تحقیق 7ـ1ـ قلمرو تحقیق 8ـ1ـ جامعه ی آماری 9ـ1ـ خلاصه ی فصل 10ـ1ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق 1ـ2ـ گفتار اول: مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی 1ـ1ـ2ـ مقدمه 2ـ1ـ2ـ تاریخچه ی حسابداری 3ـ1ـ2ـ حسابداری از دیدگاه های گوناگون 4ـ1ـ2ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی 5ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری بهای تمام شده 6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده 7ـ1ـ2ـ دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقعی 8ـ1ـ2ـ تخصیص هزینه های دوایر خدمات پشتیبانی 2ـ2ـ گفتار دوم : سیستمهای هزینه یابی نوین ( ابزارهای نوین در مدیریت هزینه ) 1ـ2ـ2ـ مقدمه 2ـ2ـ2ـ حسابداری مدیریت 3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 2ـ3ـ2ـ2ـ تاریخچه ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت 1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 4ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 3ـ3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای کمک به تصمیمات مدیریت 4ـ3ـ2ـ2ـ تمرکز برای فعالیت 5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع 6ـ3ـ2ـ2ـ گرایش هزینه تحت روش (ABC) 7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعالیت در سیستم (ABC) 8ـ3ـ2ـ2ـ ردیابی هزینه در سیستم (ABC) 9ـ3ـ2ـ2ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبای فعالیت 10ـ3ـ2ـ2ـ مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت 11ـ3ـ2ـ2ـ مقایسه ی سیستم سنتی با سیستم (ABC) 3ـ2ـ گفتار سوم: ویژگیهای صنعت تراکتور سازی ایران 1ـ3ـ2ـ تاریخچه مختصر شرکت تراکتور سازی ایران 2ـ3ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران 3ـ3ـ2ـ کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت 4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم حسابداری هزینه یابی برمبنای فعالیت 1ـ4ـ2ـ پیشینه تحقیق 5ـ2ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات

فصل سوم: متدولوژی تحقیق 1ـ3ـ روش تحقیق 2ـ3ـ اهداف تحقیق 3ـ3ـ فرضیات تحقیق 4ـ3ـ جامعه ی آماری 5ـ3ـ ابزار اندازه گیری و روشهای جمع آوری اطلاعات 6ـ3ـ اعتبار و روائی ابزار اندازه گیری 7ـ3ـ روش آماری

فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها 1ـ4ـ مقدمه 2ـ4ـ ارائه جدول و تلخیص اطلاعات 3ـ4ـ تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 1ـ5ـ نتیجه گیری 2ـ 5ـ پیشنهادات پژوهش 3ـ 5ـ پیشنهاد برای تحقیقات آتی 4ـ5ـ محدودیتهای تحقیق

فصل ششم: جداول و پیوستها 1ـ6ـ اطلاعات پرسشنامه 2ـ6ـ جداول و نمودار مقایسه ای شرکتهای تراکتور سازی 3ـ6ـ جدول آزمون آلفای کرونباخ

منابع و مآخذ

چکیده

امروزه سازمان ها، اعم از کوچک و بزرگ، درگیر موقعیت های به مراتب پیچیده تر از گذشته اند. موضوعاتی نظیر رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادی، بحران های روزمره در روابط بین المللی، پیشرفت سریع تکنولوژی در اغلب زمینه ها، حساسیت بیش از پیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسایل دیگر، اداره ی سازمانها را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. مدیریت از وضع » یک تصمیم برای یک عمر« به وضع »یک تصمیم برای یک روز« بعضاً تغییر موضوع داده است. به جرأت می توان گفت مدیران سازمانهای بزرگ اقتصادی، پنجاه سال پیش از این به مراتب با تصمیمات ساده تری نسبت به آنچه امروز اتخاذ می کنند. مواجه بوده اند

امروزه، رقابت بین شرکتها در اکثر صنایع، جهانی شده است. شرکت هایی که در این بازار رقابت کنند، در مسابقه ای نفس گیر و شانه به شانه از جهت سطح کیفیت شرکت کرده و هر شرکتی که بخواهد از دیگران جلو بیفتد، باید از نوآوری های فناورانه برخوردار باشد. از آنجا که نوآوری های فناورانه نقشی کلیدی در این رقابت دارند، شرکت های رقیب با مقوله ی دشوار دیگری تحت عنوان » رقابت هزینه ای«  روبرو هستند؛ زیرا باید کیفیت مطلوب مشتری (با استفاده از نوآوری فناورانه) را با قیمت قابل تحمل بازار ارائه دهند

بنابراین، شرکتها برای ادامه ی بقای خود باید قیمت ها را به گونه ای تعیین کنند که در بازار امروز قابل رقابت بوده و در عین حال حاشیه ی سود مورد نظر آنها را تضمین کند. از آنجا که به طور روزافزونی، قیمت ها توسط بازار رقابت تعیین می شوند، باید برای رسیدن به سود، هزینه ها را کاهش داد

کم کردن از هزینه ها، به کابوس سازندگان و رویای مشتریان تبدیل شده است. البته کاهش   هزینه ها به معنای سطح بالاتر استاندارد زندگی اجتماعی است. بنابراین، شرکت های کنونی بازگشتی به سوی فلسفه ی اساسی » تولید کم هزینه کالای با کیفیت « دارند

» تولید کم هزینه کالای با کیفیت«  مقوله ای است که از مرحله ی توسعه ی محصول شروع      می شود. برنامه ریزان باید ویژگی های کیفیتی مطلوب مشتریان را مشخص کرده و در عین حال، قیمت محصول نیز توانایی رقابت در بازار را داشته باشد

مدیران به هزینه های صحیح برای تصمیمات استراتژیک در مورد محصول مانند طراحی تولید و بازاریابی دارند. مدیران از سیستم هزینه یابی محصول به اطلاعاتی در سطوح فعالیت نیاز دارند تا بتوانند بهبود مداوم را رهبری کنند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) حاصل طبیعی محیط رقابتی و پیچیده امروزی است و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در مقایسه با هزینه یابی سنتی بر مبنای حجم بر آورد  صحیح تری از هزینه محصول بدست می دهد. استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به تنهایی منجر به سودآوری بیشتری نمی شود، مدیریت از اطلاعاتی که(ABC) در اختیارش قرار می دهد برای تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه محصولات استفاده می کند، این عملکرد مدیریت است که منجر به نتایج رضایت بخشی می شود. َصنعت تراکتور سازی ایران به عنوان یکی از شاخه های توسعه اقتصادی ،جایگاه ویژه ای در بین صنایع کشور داراست. این صنعت نقش عمده و رو به فزون در امر صادرات کشور دارد. و محصولات تولیدی شرکتهای تراکتورسازی از نظر قیمت و کیفیت کاملا قابل رقابت با تولیدات جهانی است

هدف اصلی تحقیق حاضر “بررسی عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران” می باشد

جامعه آماری : در این پژوهش جامعه ی آماری شامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتور سازی ایران ( شرکت مادر ) می باشد که عبارتند از:شرکت موتور سازان، شرکت ریخته گران، ، شرکت ماشین آلات صنعتی، شرکت آهنگری ، شرکت تراکتور سازی ارومیه ، سنندج و

نتیجه ی این پژوهش اینست که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی می تواند کاربرد داشته باشد

واژه های کلیدی: هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت ، عامل ایجاد هزینه (محرک هزینه)

 پیش گفتار

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت معرفی پلی از تکنیهای جدید هزینه یابی و گزارشگری    هزینه های محصولات و فعالیت های مرتبط با آن عمدتاً, در صنایع که امکان مذیریت هزینه را ایجاد      می کند. محصول سیستم های اطلاعاتی مدیریت که سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش مهمی از آن است, همان اطلاعات و گزارش هائی است که علی القاعده باید در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان (عمدتاً مدیران) مورد استفاده قرار گیرد. در عرصه حسابداری مدیریت نیز باید به دنبال اثرات کارائی اطلاعات سیستم های حسابداری در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان (داخلی) باشیم. می گویند هنری فورد از حسابداری صنعتی بیزار بود, اما به رغم این بیزاری از طریق به کارگیری تکنیکهای حسابداری صنعتی, به ثروت کلان دست دست یافت. کنترل هزینه ها در واحدهای تولیدی همواره ضروری بوده و هست. مفاهیم و تکنیکهای حسابداری صنعتی سالهاست که بدون تغییر جدی بکار گرفته می شود

ما امروزه تغییر در روشها و فرآیندهای کنترل هزینه ها که تا دهه ها بدون تغییر اساسی بکار       می رفته امری اجتناب ناپذیر شده است. رقابت بین المللی شرکتهای صنعتی در کشورها مختلف را وادار کرده است که در سیستم های تولید خویش بازنگری کنند. بسیاری از صنایع ناچارند برای بقای خود در مصرف منابع فیزیکی و استفاده از نیروی انسانی, تغییرات جدی ایجاد کنند. این زمینه ای است که امروزه حسابداران صنعتی و مدیریت ناگزیرند در آن به چالش بپردازند. بسیاری از صاحبنظران حسابداری, تغییر و اصلاح در حسابداری مدیریت و صنعتی را به دلیل تغییر در سیستمهای تولید در واکنش به رقابت جهان, ضروری می دانند

هزینه یابی بر مبنای فعالیت موضوعی است که امروزه در ستون حسابداری بسیار به آن پرداخته  می شود. در این تحقیق کلیاتی در خصوص سیستم های اطلاعاتی حسابداری, حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ایجاد محیط اطلاعاتی مناسب برای مدیران فنی بالاخص در صنعت تراکتورسازی جهت اخذ تصمیم ارائه می شود

بدین مشکلات موجود در پاسخگویی سیستم های اطلاعاتی حسابداری به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و راهکارهای جدید سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تهیه و ارائه این اطلاعات در صنعت تراکتورسازی به گونه ای قابل استفاده برای آنان هدفی است که امید است در پایان این تحقیق بتواند به آن نزدیک شود, و لو گاهی کوچک باشد

1-1 مقدمه

حسابداری بهای تمام شده[1]  دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای      تمام شده به شکل مدون در سال 1885 آغاز شد

در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریکا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد که باعث گسترش این رشته شد. آثار              الکساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درک عمومی از عوامل هزینه گردید

در دهه های1920 تا 1950 موضوعاتی از قبیل بودجه بندی[2]، هزینه یابی استاندارد، [3]، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر[4] وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم[5]  مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های 1950 تا 1980 بود. در دهه 1960 اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه 1990 حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب      می شد. ضعفها و کاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور کاپلان شد. آنان در کتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت[6] فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد کردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت[7] به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارک می کند که امکان بهبود دائمی و دسترسی به کیفیت جامع[8] را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را کالبدشکافی می کند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در حالی که چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای که حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار که تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یکی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به کلیت پدیده هاست که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است

بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای کلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر کار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور کلیه اجزای فرایندها، اعم از برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و بازخورد، بایستی در هماهنگی با سیستم حسابداری نمایی شده قرار گیرد

سیستمهای مدیریت و هزینه یابی در یک راستا و بر مبنای فعالیت طراحی می شوند. فعالیتها در قلب سیستم حسابداری مدیریت قرار دارند. تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی براساس فعالیتها، امکان ارتباط سطوح مختلف سازمانی به نحوی که براساس برنامه ها، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد، فراهم می آورد، دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید، محرکها و منشاء هزینه و فعالیت را شناسایی می کند و لذا فرایند بهبود و پیشرفت مستمر و سیستمهای پیشیبانی تصمیم گیری را تقویت می نماید.[9]

2-1- موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از »  بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران« که در ادامه به تشریح و بیان آن پرداخته شده است

3-1- تشریح و بیان موضوع

امروزه بسیاری از شرکتها به منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی که با تغییرات سریع تکنولوژی همراه است ناگزیرند با استفاده از روش های نوین در جهت بهبود مستمر کیفیت و کنترل و کاهش      بهای تمام شده محصولات خود بکوشند

در چنین شرایطی شرکتهای بسیاری در حال تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی خود و دوری جستن از سیستم های سنتی و حرکت به سوی مدیریت هزینه ها[10] با دیدگاه کنکاش گرایانه هستند. جدی شدن بحث رقابت در صنایع ایجاب می کند که به بحث کنترل هزینه ها نگاه جدی تری به عمل آید

کیفیت[11] به عنوان پیش شرط و بلیط ورود به میدان رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می کند. مشتریان به دنبال قیمت پایین تر، تأمین کنندگان به دنبال قیمت بالاتر، اتحادیه های کارگری به دنبال دستمزدهای زیادتر و سها مداران به دنبال سهم بیشتری هستند. رقابت برای تولید محصولی بهتر با خصوصیاتی مطلوبتر و قیمتی پایین تر صورت می گیرد. موفقیت تجاری به نحوه ی مدیریت تمام این عوامل و دیگر عوامل دخیل، بستگی دارد

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی، فعالیتهای عمده ی فرایند تولید را شناسایی و سپس در یکی از چهار طبقه زیر طبقه بندی می کند

الف) فعالیتهای سطح واحد محصول

ب) فعالیتهای سطح دسته محصول

ج) فعالیتهای سطح محصول

د) فعالیتهای سطح کارخانه

هزینه های سه طبقه اول از فعالیتها، با استفاده از محرکهای فعالیت که تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است. به محصولات تخصیص داده می شود، اما هزینه های فعالیتهای سطح کارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنای اختیاری [12] به محصولات تسهیم می شود.[13]

هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تکامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی کرد که شالوده ی سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیرمستقیم منابع به مخازن هزینه[14] تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراکز هزینه[15] به محصولات)یا به سایر موضوعات هزینه) تخصیص داده می شود. تخصیص معمولاً برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و برای تعیین بهای تمام شده ی محصولات بکار می رود

1- Cost  Accounting

2- Budgeting

3- Standard  costing

4- Variable  costing

5- Direct  costing

6- Relevance  Lost: The  Rise  and  Fall  of  Management  Accounting

7- Activity based costing (ABC)

8- Total  Quality

[9]– عزیزی احمد، مدرس احمد، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ دوم (خرداد 81)پیشگفتار

10- Cost management

11- Quality

12- Arbitrary

[13]– عزیزی احمد، مدرس احمد، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ دوم (خرداد 81) ص 10و

14 – Cost pool

15- Cost centers

لینک کمکی