فایل ورد word تحقيق اهميت گل جاليز با تاکيد بر روش هاي کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحقيق اهميت گل جاليز با تاکيد بر روش هاي کنترل دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحقيق اهميت گل جاليز با تاکيد بر روش هاي کنترل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق اهميت گل جاليز با تاکيد بر روش هاي کنترل

اگریوس. جرج ن. 1373 بیماریهای گیاهی. ترجمه: دکتر حمید مهرآوران و دکتر احمد مظفر، انتشارات دانشگاه ارومیه

سینگ. آر.اس. 1380 مدیریت بیماریهای گیاهی. ترجمه: دکتر علی روستایی، انتشارات موسسه نشر جهاد

محمدی پور. م.1377 جزوء بیماریهای مهم گیاهان زراعی. کارشناس سازمان کشاورزی آذربایجان شرقی

Nandula. Vijay k. “SELECTIVE CONTROL OF EGYPTIAN BROOMRAPE (OROBANCHE AEGYPTIACAPERS.) BY GLYPHOSATE AND ITS AMINO ACID STATUS IN RELATION TOSELECTED HOSTS” Doctor of Philosophy Plant Pathology, Physiology and Weed Science. State University. 1998. [Online]

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق اهميت گل جاليز با تاکيد بر روش هاي کنترل

مفهوم بیماری درگیاهان اهمیت بیماریهای گیاهی طبقه بندی عوامل بیماریزای گیاهی قارچها باکتریها ویروسها و ویروئیدها نماتدها انگل چیست؟ (Defination of parasites) مشخصات گیاهان عالی پارازیتی گروههای عمده گیاهان عالی پارازیت سس دارواشها علف جادوگر چکیده مقدمه (معرفی) انواع گونه‌های مهم گل جالیز پراکندگی جغرافیایی اهمیت اقتصادی رشد و توسعه گل جالیز بذرها جوانه‌زنی (رویش و نمو) افزایش طول ریشه‌چه و اتصال به میزبان مدیریت گلهای جالیز روشهای مکانیکی و فیزیکی وجین دستی و شخم برگرداندن عمیق در حال شخم و سوزاندن آفتاب‌دهی خاک روش‌های زراعی گیاهان زراعی تله و قلابی تاریخ کشت و تراکم زراعی (کشت) تحمل (مقاومت گیاه میزبان) مدیریت مواد غذایی (نیتروژن) کودهای نیتروژنی متابولیسم نیتروژن در گل جالیز روشهای بیولوژیکی روشهای شیمیایی ضدعفونی خاک مواد محرک جوانه‌زنی علف‌کشهای قبل از کشت و قبل از رویش علف‌کشهای بعد از رویش کنترل تلفیقی کنترل انتخابی گل جالیز مصری در ماش معمولی و کلزا بوسیله گلیفوزید مواد و روشها جذب و جابجایی اهمیت و پذیرش روشهای مختلف کنترل نتیجه گیری منابع مورد استفاده

چکیده

گلهای جالیز گیاهان بدون کلروفیل و انگل بسیاری از گیاهان زراعی دو لپه‌ای که از نظر اقتصادی با اهمیت هستند می‌باشد. به عنوان علف هرز، گلهای جالیز موجب کاهش محصولات زراعی، اثر نامطلوب بر کیفیت محصولات زراعی و در نتیجه باعث کم شدن زمینهای زیر کشت به خاطر کاهش تناوب، می‌شود. کنترل موثر اندازه‌گیری شده معدودی برای گل جالیز وجود دارد. یکی از امیدوارکننده‌ترین راه کارها، استفاده از میزان پایین گلیفوسیت در میزبانهایی با تحمل به علف‌کش‌ها می‌باشد. اخیراً، گیاهان زراعی متحمل به گلیفوسیت به طور آماده،  برای زمینهای زراعی آلوده شده توسط گل جالیز تهیه شده است

موضوع این تحقیق تعیین کاربرد گلیفوزید در کنترل گل جالیز در ماش معمولی که به میزان پایین گلیفوزید متحمّل است بوده، و با مقایسه این واکنش با کنترل گل جالیز در کلزا که از لحاظ ژنتیکی برای مقاومت به گلیفوزید طراحی شده است برای تعیین کردن موقعیتهای نیتروژن گل جالیز و میزبانهایش بوسیله تجزیه پروفیل‌های اسید آمینه، برای آزمایش کردن مدل اکتساب اسید آمینه بوسیله گل جالیز از دو میزبان انتخاب شده، (ماش معمولی و کلزا)، و بهتر فهمیدن سیستم پارازیتی گل جالیز روی ترکیبات اسید آمینه این میزبانها. برای آزمایش کردن پتانسیل اسمزی به عنوان یک مکانسیم بازدارندگی از جوانه‌زنی و مراحل رشد گل جالیزو غیره برای تعیین اثر حرارت روی توسعه اولیه گل جالیز

ماش معمولی و کلزا گیاهان پارازیت شده بوسیله گل جالیز مصری هستند و با یک فرمولاسیون تجاری از گلیفوزید تیمار می‌شوند. اثر گلیفوزید روی رشد میزبانها و پارازیت بعد از یک هفته از تیمار علف‌ کش ارزیابی شدند. مطالعات جذب، جابجایی و متابولیسم همچنین با کاربرد 14C-glyphosate اجرا شد

واژه های کلیدی: گلهای جالیز، گلیفوزید، ماش معمولی و کلزا

مفهوم بیماری درگیاهان:

گیاه سالم براساس استعداد ذاتی یا موروثی خود، عملیات فیزیولوژیکی مختلفی را که برای ادامه حیات لازم دارد انجام می‌دهد. مهمترین این عملیات عبارتند از

تقسیم سلولی، تشکیل بافتها و اندامهای مختلف، جذب آب و موادمعدنی از خاک، انتقال مواد خام، فتوسنتز، انتقال مواد ساخته شده برای مصرف و ذخیره، متابولیسم مواد ساخته شده، تولید مثل و بالاخره ذخیره مواد غذایی برای دوران زمستانگذرانی یا تولید مثل

هر گاه بر اثر عوامل بیماری‌زا یا بعضی از شرایط زیست، اختلالاتی در عملیات فیژیولوژیکی فوق بروز کند که گیاه را از رشد طبیعی باز دارد یا علائم خارجی بیماری (Symptoms) ظاهر شود و یا میزان محصول به نحو غیر طبیعی کاهش یابد، گیاه بیمار است. عوامل عمده تولید بیماری در گیاهان، موجودات زنده بیماریزا (‌Pathogens) و یا عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط زیست گیاه می‌باشند و چگونگی ایجاد هر بیماری بستگی به نوع عامل و گاهی اوقات بستگی به نوع گیاه دارد. در ابتدا عکس‌العمل گیاه نسبت به عامل بیماریزا در نقطه شروع بیماری و بصورت فعل و انفعال شیمیایی غیر قابل روئت است ولی بزودی این واکنش توسعه یافته و باعث تغییرات سلولی و بافتی مشهود گشته و بالاخره آثار بیماری پدیدار می‌شود

بنابراین مفهوم بیماری در گیاهان عبارتست از هر گونه اختلالی که بوسیله یک پاتوژن یا موجود زنده بیماریزا یا عامل محیطی در عملیات تولید، انتقال، استفاده از مواد غذایی، مواد معدنی و آب روی ‌دهد و باعث تغییرات ظاهری و تقلیل میزان محصول گردد

ایجاد بیماری بوسیله پاتوژنها ممکن است به یکی از مراحل زیر انجام گیرد

مصرف و جذب مواد داخل سلولهای میزبان

کشتن یا ایجاد اختلال در متابولیسم سلولهای میزبان در اثر مواد سمی و آنزیمها و مواد هورمونی

انسداد راه انتقال مواد غذایی و معدنی و آب

اهمیت بیماریهای گیاهی:

اهمیت بیماریهای گیاهی برای بشر بعلت خساراتی است که در نتیجه بیماری به گیاهان و فراورده‌های گیاهی وارد می‌شود. میلیونها نفر از ساکنین جهان که خود تولید کننده فرآورده‌های گیاهی می‌باشند برای ادامه حیات به این محصولات احتیاج دارند و بعبارت دیگر بیماریهای گیاهی ممکن است در سرنوشت آنها نقش موثری را ایفا کند

مرگ حدود سیصد هزار نفر ایرلندی در نتیجه قحطی (1845) و گرسنگی میلیونها نفر مردمی که در کشورهای توسعه نیافته امروز زندگی می‌کنند، نمونه‌های درد آوری از نتایج شوم بیماریهای گیاهی است

لینک کمکی