فایل ورد word پرسشنامه سلامت اجتماعي مبتني بر آموزه هاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه سلامت اجتماعي مبتني بر آموزه هاي اسلامي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه سلامت اجتماعي مبتني بر آموزه هاي اسلامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پایایی[1] (ثبات یا همسانی)  و روایی[2](اعتبار)

پاسخگویی به پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی برا ساس طیف  لیکرت و از صفر تا چهار نمره گذاری میشود در این پرسشنامه سوالات تقریبا نیمی از سؤالها بصورت معکوس و رو به عقب نمره گذاری میشود;

ضریب آلفای کرانباخ پرسش‏نامه بعد فردی سلامت ‏اجتماعی 158 سوالی و مقیاس های آن

مقدار ضریب آلفا تعداد سوالات ابعاد 820/ صداقت و پای‏بندی به پیمان 853/ معنویت دینی 914/ رعایت حقوق و برادری 787/ رعایت کرامت و عفّت 785/ مشارکت  و هم‏بستگی 959/ بعد فردی سلامت‏اجتماعی 894/ پنج مقیاس

با توجه به جدول فوق ضریب آلفای کرانباخ کل پرسش‏نامه حدود 96/0، و برای مقیاس صداقت و پای‏بندی به پیمان 82/0، مقیاس معنویت دینی 85/0، مقیاس رعایت حقوق و برادری 91/0، مقیاس حفظ ادب و احترام حدود 79/0 و مقیاس مشارکت و هم‏بستگی دارای ضریب آلفای کرونباخ حدود 79/0 به دست آمد که نشان دهنده اعتبار مطلوب و بالای پرسش‏نامه بعد فردی سلامت‏ اجتماعی است

[1].  Reliability

[2] . Validity

لینک کمکی