فایل ورد word پرسشنامه فرسودگي شغلي- سنجش کلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه فرسودگي شغلي- سنجش کلي دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه فرسودگي شغلي- سنجش کلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی

معرفی: فرسودگی شغلی پدیده ای است که در مشاغل  گوناگونی که با مردم در ارتباط هستند، اتفاق می افتد. مزلاچ(1993) فرسودگی را به عنوان نشانه های روانشناختی خستگی عاطفی ، بدبینی و کاهش دستاورد های شخصی کارمندانی که با دیگر مردم ارتباط دارند و کار می کنند، تعریف می کند.  خستگی عاطفی به احساساتی اطلاق می شود که از لحاظ هیجانی گسترش یافته و منابع هیجانی فرد را کاهش میدهد. بدبینی شامل نگرش منفی ، بی تفاوت یا بشدت بی طرفانه نسبت به  دیگران می باشد. سرانجام  کاهش دستاورد های شخصی- سومین عامل- که به کاهش احساس شایستگی و کسب موفقیت  در محل کار اطلاق می شود. مزلاچ و جکسون (1986)، پرسشنامه فرسودگی مزلاچ (MBI) را که شامل سه عامل  می باشد، جهت ارزیابی فرسودگی در مشاغل انسانی تهیه کرده اند(MBI-HSS برای  سنجش خدمات انسانی[1]). MBI-HSS    ابزار رایجی است که برای ارزیابی فرسودگی شغلی استفاده می شود. متاسفانه این پرسشنامه به حرفه هایی که با دیگر مردم در ارتباط است و بخش عمده ای از وظایف آن را شامل می شود، محدود شده  است . بیشتر آیتم های MBI-HSS    به طور آشکار به ارتباط با  ارباب رجوع می پردازد و اجرای آن در زمینه های مشاغل غیر قراردادی نامناسب می باشد

برای غلبه به این مشکل  اسکافلی ، لیتر،مزلاچ و جکسن(1996) ابزاری را بر مبنای MBI-HSS  جهت ارزیابی فرسودگی در حرفه های غیر قراردادی گسترش داده اند . به مانند MBI-HSS     پرسشنامه MBI-GS شامل سه عامل :1- خستگی عاطفی-2- بدبینی و 3- کاهش ظرفیت ها و توانای شغلی –دستاوردهای شخصی و یا اثربخشی شخصی  نام دیگر این عامل می باشد-گروه روان بنیان -می باشد

برخی از آیتم های MBI-GS  همان آیتم های MBI-HSS می باشد.برخی دیگر نیز در واقع همان آیتم های MBI-HSS هستند ولی کلمات متفاوتی به کار برده شده است، در اخر نیز آیتم های متفاوت از MBI-HSS نیز در پرسشنامه MBI-GS نیز وجود دارد(گروه روان بنیان)

آیتم های  خستگی عاطفی MBI-GS کلی است و با خستگی و فرسودگی در ارتباط است اما منبع این احساسات(فرسودگی) از جانب افراد مراجع کننده نخواهد بود.آیتم های بدبینی بازتاب دهنده نگرش بی تفاوت نسبت به کار است ، البته آیتم های این عامل بر خلاف MBI-HSS  به خود کار(ماهیت کار) پرداخته و به روابط شخصی در محل کار اشاره نمی کند. سرانجام آیتم های عامل  اثربخشی شغلی  حیطه وسیعتری را بر خلاف MBI-HSS اندازه گیری می کند این حیطه هم شامل دستاورد اجتماعی و هم غیر اجتماعی  در محل کار می باشد

مشخصات روانسنجی

هر چند تحقیقات بیشماری به بررسی ساختار عاملی و رابطه MBI-HSS پرداخته اند(لی و آشفورث،1996) اما  تحقیقات مرتبط با بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه بسیار محدود می باشد. بنابرین تاریس و همکاران(1999) در پژوهشی به بررسی ساختار عاملی و روایی پرسشنامه پرداختند. نتایج ساختار سه عامل پرسشنامه را تائید و روایی مناسب را نشان داد

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی  بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است

آیتم های 1 تا  9 نمره گذاری در جدول زیر

هیچ وقت به ندرت گاهی اغلب همیشه

آیتم ها 10 تا 15 نمره گذاری معکوس:

هیچ وقت به ندرت گاهی اغلب همیشه

سه عامل آزمون-

عامل ها آیتم ها خستگی عاطفی 1 تا بدبینی 6 تا اثربخشی شغلی 10 تا

[1] . the Maslach Burnout Inventory-Human services Servey

لینک کمکی