فایل ورد word پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و روث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و روث دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و روث  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

پرسشنامه ی رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951 )، شامل 19پرسش ساده و قابل فهم است، که از طریق سنجش لیکرتی به ارزیابی رضایت ازکار و حرفه میپردازد. پاسخ به پرسش ها به شکل زیر نمره بندی میشود: 1- کاملا مخالفم 2- مخالفم3- نظری ندارم 4- موافقم 5- کاملا موافقم. دامنه ی نمره های احتمالی میان 18 تا 90 گزارش شد. نمره های بالاتر نشان دهنده ی رضایت شغلی بیشتر فرد می باشد . بری فیلد و روث پایایی این ابزار 87 درصد ارزیابی کرده اند(به نقل از طوبایی و همکاران،1388)

 نحوه محاسبه امتیازات

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث (OJS) دارای 18 گویه و به صورت یک بعد رضایت شغلی را در کل به جای سنجش جنبه های شغلی  با طیف لیکرت پنج گزینه ای می سنجد

امتیاز گویه های مستقیم (مثبت): کاملا مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4، کاملا موافقم=

امتیاز گویه های معکوس (منفی): کاملا مخالفم=5، مخالفم=4، نظری ندارم=3، موافقم=2، کاملا موافقم=

گویه های معکوس (منفی): شامل سوالات 4، 6، 8، 10، 11، 14، 16، 18 و بقیه سوالات همه مستقیم می باشند

نکته: محدوده نمره گذاری برای هر آیتم از 1 تا 5 می باشد و بنابراین مجموع امتیازات بین 18 تا 90 است و مرکز آن 54 امتیاز می باشد که می توان گفت امتیازات بالاتر از 54 رضایت شغلی بالا و امتیازات پایین تر از 54 رضایت شغلی پایین تری دارند

لینک کمکی