فایل ورد word پرسشنامه سرمايه اجتماعي در امنيت محلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه سرمايه اجتماعي در امنيت محلات دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه سرمايه اجتماعي در امنيت محلات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات

برای اندازه گیری متغیرها دراین تحقیق، پرسشنامه با مقیاس پنج فاصله ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط، کم، خیلی کم) تنظیم شده است. علت استفاده از مقیاس فاصله ای این است که چنانچه پاسخ دهندگان امکان جواب دادن بصورت بلی  یا خیر برایشان میسر نباشد بتوانند در جواب دادن انعطاف بیشتری داشته باشند. دراین راستا برای تبدیل اطلاعات کیفی به اطلاعات کمی به هر کدام از گزینه ها به ترتیب اعداد (رتبه ) یک تا پنج داده شد

روایی و پایایی

ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‌های استاندارد و میزان شده ،معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند؛ از این رو، محققان می‌توانند آنها را با اطمینان به کار گیرند. ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند(عزتی،1386، 154)

روایی

روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، 1382). اعتبار یا روایی بدین معنی است که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد. برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه روشهای مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. مهمترین روش تعیین روایی در پرسش نامه این پژوهش، روش منطقی است. در این روش، روایی هم به صورت ظاهری و هم محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.روش ظاهری به این مفهوم است که پرسش نامه باید حداقل دارای روایی ظاهری باشد و شیوه محتوایی به این مفهوم است که کیفیت و کمیت سؤالات از دید صاحب نظران مورد بررسی قرار گیرد

پایایی

یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند(خاکی، 1382)

پایایی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمونها برآورد می شود(همان :299-297).دیکی از روش های تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی، روش ضریب آلفای کرونباخ نام دارد. در این روش اجزا یا قسمت های آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند. گفته می شود که اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی،1386)

لینک کمکی