فایل ورد word پرسشنامه چندبعدي کمال گرايي (هويت و فلت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه چندبعدي کمال گرايي (هويت و فلت) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه چندبعدي کمال گرايي (هويت و فلت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)

معرفی پرسشنامه

مقیاس چندبعدی کمال گرایی (MPS)  پرسشنامه ای است که در سال 1991 توسط هویت و فلت ساخته شده است و در ایران توسط بشارت روی نمونه ایرانی هنجاریابی و اعتباریابی شده است . این مقیاس یک آزمون 30 سوالی است که ده ماده اول آن کمال گرایی خویشتن دار، ده ماده دوم کمال گرایی دیگرمدار و ده ماده آخر کمال گرایی جامعه مدار را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است

تعریف مفهومی :

کمال گرایی از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد علاقه ی روان شناسان بوده است. اولین کسانی که بر روی کمال گرایی کار کردند آن را این گونه تعریف کردند:’’ گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن، کوچکترین اشتباه خود را گناهی نا بخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم شکست را کشیدن’’. به زبان ساده تر افراد کمال گرا معیار های خیلی خیلی بالایی را برای موفقیت در نظر می گیرند و اگر به آن اهداف بلند پروازانه نرسند خود را شکست خورده می پندارند. آنها دنیا را به با قانون همه یا هیچ می شناسند. هر نتیجه ی ممکن یا شکست کامل است

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه

کمالگرایی خویشتن مدار(سوالات 1تا 10)

کمال گرایی دیگر مدار:(سوالات 10 تا20)

کمال گرایی جامعه مدار:(سوالات 20 تا 30)

روش نمره گذاری

کاملا موافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف

 تفسیر پرسشنامه طبق مولفه :

مقیاس های سه گانه به ترتیب10و50 است.یعنی کسی که نمره 10را بدست آورده است دارای کمترین میزان کمال گرایی وکسی که نمره50 را کسب نموده دارای بیشترین میزان کمال گرایی در هر یک از سه بعد کمال گرایی می باشد

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

روایی و پایایی پرسشنامه:

در اعتباریابی مقدماتی فرم ایرانی این مقیاس روی یک نمونه 180نفری از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران،آلفای کرونباخ به دست آمده برای کمال گرایی خویشتن مدار90/.،برای کمال گرایی دیگر مدار 83/.،وبرای کمال گرایی جامعه مدار78/.بوده، که نشانه همسانی درونی1 بالای مقیاس است.ضرایب همبستگی بین 40نفر از دانشجویان در دونوبت بافاصله ی چهار هفته ای برای کمال گرایی خویشتن مدار 84/.،وبرای کمال گرایی دیگر مدار82/. وبرای کمال گرایی جامعه مدار80/.بود

لینک کمکی