فایل ورد word پرسشنامه خودکارآمدي والدگري دومکا (PSAM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه خودکارآمدي والدگري دومکا (PSAM) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه خودکارآمدي والدگري دومکا (PSAM)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

 معرفی پرسشنامه:

 پرسشنامه خودکارآمدی والدگری توسط دومکا معرفی شده است .این پرسشنامه شامل 10 سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجه ای از 1 تا 7 امتیازبندی می شود.سوالات این پرسشنامه هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده بوده و هدف از طرح این پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان خودکارآمدی والدگری در پدر و مادر می باشد

تعریف مفهومی:

باندورا (1997) مطرح می کند که خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانائیهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارتهای مختلف با توان ترکیب آنها به روشهای مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. “افراد کاملاً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارتهای لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند. (باندورا 1997 ) خودشناسی از طریق پردازش مهارتهای شناختی، انگیزشی و عاطفی که عهده دار انتقال دانش و توانائیها به رفتار ماهرانه هستند، فعال می شود. به‌طور خلاصه، خودکارآمدی به داشتن مهارت یا مهارتها مربوط نمی شود، بلکه داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیتهای مختلف شغلی، اشاره دارد

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد خودکارآمدی والدگری نمره­ای است که فرد به سوالات 10 ماده ای  پرسشنامه دومکا می­دهد

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از 1 تا 7 امتیازبندی شده است

مخالف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.موافق

1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

سوالات 1-3-5-6-8 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات

امتیازات خود را از 10 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 10 و حداکثر 70 خواهد بود

نمره بین  10 تا 20  : میزان خودکارآمدی والدگری پایین است

نمره بین 20 تا 40 :  میزان خودکارآمدی والدگری متوسط است

نمره بالاتر از 40  : میزان خودکارآمدی والدگری بالا است

لینک کمکی