فایل ورد word پرسشنامه سبک هاي فرزندپروري شيفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پرسشنامه سبک هاي فرزندپروري شيفر دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پرسشنامه سبک هاي فرزندپروري شيفر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر

معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین که توسط نقاشیان در سال 1358 برمبنای کار شیفر(1965)در شیراز تدوین شده بود  استفاده شد.این پرسشنامه دو بعد محبت (سردی و گرمی) و کنترل(کنترل – آزادی ) تدوین شده و شامل 77 گزینه مثبت و منفی میباشد

تعریف مفهومی:

ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحبنظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده .خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف را به وجود می اورد

هرخانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد .این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شوند متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و غیره میباشد(هاردی و همکاران1993)

مولفه ها و سوالات مربوط به هرمولفه :

1محبت (سردی و گرمی) : سوالات 43 تا

2کنترل : سوالات 1تا

نمره گذاری :

براساس طیف لیکرت بوده و به صورت زیر درجه بندی شده است

خیلی موافق موافق بی نظر مخالف خیلی مخالف

تفسیر پرسشنامه :

جمع نمرات حاصل از مولفه محبت را اینجا بنویسید ;;;;;;;;;;;

جمع نمرات حاصل از مولفه کنترل را اینجا بنویسید;;;;;;;;;;

با مقایسه این دو نمره میتوان فهمید که والدین کدام سبک فرزند پروری را برگزیده اند

پایایی:

نقاشیان ضریب پایایی این آزمون را با روش تنصیف 87%، یعقوبخوانی (72) با روش تنصیف و آلفای کرونباخ 92% و 82% و تهمتن (1377) از طریق آلفای کرونباخ برای بعد کنترل- آزادی 74% و برای سردی – گرمی روابط 89% و برای کل مقیاس 85% گزارش کردند

روایی:

نقاشیان در مطالعه اولیه خود روایی آزمون را از طریق روایی محتوایی بدست آورد .یعقوبخوانی جهت تاثیر روایی عاملی سوالات  از روش تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس استفاده کرد و در کل نتیجه نشان داد که تحلیل عوامل تاییدکننده روایی سوالات بوده است

لینک کمکی