فایل ورد word مقاله مقايسه پيامد نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم در زايمان طبيعي و سزارين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مقايسه پيامد نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم در زايمان طبيعي و سزارين دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مقايسه پيامد نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم در زايمان طبيعي و سزارين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مقايسه پيامد نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم در زايمان طبيعي و سزارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مقايسه پيامد نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم در زايمان طبيعي و سزارين :


تعداد صفحات : 9

زمینه و هدف: با توجه به نتایج و خطرات جدی که در زایمان‌های آغشته به مکونیوم، نوزادان را تهدید می‌کند، همچنین شیوع بالای سزارین؛ تحقیق حاضر با هدف فایل ورد word مقاله مقايسه پيامد نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم در زايمان طبيعي و سزارين صورت گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر به روش مقطعی - تحلیلی در سال 1396 بر روی پرونده تمامی زایمان‌های صورت‌گرفته در بیمارستان ایزدی قم که مایع آمنیوتیک آنان آغشته به مکونیوم بود، انجام شد. متغیرها (شامل نوع زایمان، وزن تولد، سن بارداری، شدت مکونیوم و پیامدهای مدنظر (مانند نمره آپگار، pH بندناف، نیاز به بستری و مرگ) براساس چک‌لیست از پرونده‌ها استخراج گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون تی و کای‌دو یا فیشر در سطح معنی‌داری کمتر از 5% آنالیز شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه، 284 زایمان آغشته به مکونیوم، مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، فقط در 9/28% موارد (82 مورد)، نوزاد به روش زایمان واژینال متولد شده بود. درصد زایمان واژینال در مکونیوم‌‌های رقیق، 7/42% و در مکونیوم‌‌های غلیظ، 6/22% گزارش شد. در مکونیوم‌‌های غلیظ، میانگین آپگار و pH بند ناف در گروه زایمان واژینال، به‌طور معنی‌داری پایین‌تر بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد در موارد مکونیوم غلیظ، پیامدهای نامطلوب کوتاه‌مدت نوزادی در زایمان‌های سزارین کمتر است. همچنین تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب نوع زایمان در این بارداری‌ها باید به‌صورت همه‌جانبه و با بررسی همه جوانب مادری و نوزادی باشد.

لینک کمکی